Anunt privind selecția dosarelor candidaților înscriși pentru ocuparea posturilor scoase la concurs in data de 02.02.2022

În urma selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul  care se va organiza în 02.02.2022 pentru ocuparea unor posturi temporar vacante ale Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda, comisia de concurs a stabilit următoarele:

  •  Pentru postul de economist –Serviciu Patrimoniu, Investiții, Marketing și Acționari  
  •  dosarul nr.89  din 21.01.2022 – DOSAR ADMIS
  • Pentru postul de inginer agronom :
  • dosarul nr. 84 din 20.01.2022- DOSAR RESPINS
  • dosarul nr. 85 din 20.01.2022 DOSAR ADMIS 
  • dosarul nr.100 din 25.01.2022 DOSAR ADMIS
  • dosarul nr. 101 din 25.01.2022 DOSAR RESPINS
  • Pentru postul de muncitor  calificat – în cadrul Serviciului Patrimoniu, Investiții, Marketing și Acționari  :
  • dosarul nr. 90 din 21.01.2022 DOSAR ADMIS

Comisia  stabilită pentru organizarea și desfășurarea concursului, din data de 02.02.2021 , a verificat îndeplinirea condițiilor de participare la concurs, conform H.G. nr. 286 / 2011, , precum și a condițiilor specifice cuprinse în anuțurile publicate in Monitorul Oficial, Turda News și pe site-ul propriu al S.C.D.A.-Turda           

Comisia de concurs a respins dosarele cu  numărul 84 din 20.01.2022 și 101 din 25.01.2022 deoarece, în urma analizării diplomelor de licență a observat că nu corespund condițiile specifice cuprinse în anunțul de concurs și anume specializarea în agricultură. În cadrul Dosarului nr.84  domeniul de studii este Horticultura, iar în cadrul dosarului nr.101  specializarea este în ingineria și protecția mediului în agricultură.                                 

Președinte:  – ec.Chetan Vasile Ovidiu