Obiective

Misiunea unitǎţii de cercetare – dezvoltare, direcţiile de cercetare, dezvoltare, inovare:

Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Turda, are menirea de a asigura cea mai mare parte a materialului biologic ( soiuri şi hibrizi ), a tehnologiilor, la principalele culturi de câmp pentru partea centralǎ,  de Nord şi Nord-Vest aTransilvaniei.

Direcţii de cercetare, dezvoltare, inovare

A. In domeniul culturilor de camp cercetǎrile sunt direcţionate spre urmǎtoarele domenii :

– geneticǎ şi ameliorare la grâul de toamnǎ,orz de primǎvarǎ,ovǎz de primǎvarǎ, porumb comun şi zaharat, soia;

– identificarea unor seturi de soiuri de cereale păioase: grâu, orz, orzoaică, ovăz, cu adaptabilitate specifică pentru principalele zone agricole din partea centrala şi de Nord a Transilvaniei;

– tehnologia producerii de sǎmânţǎ la genotipurile create în unitate şi solicitate pe piaţă, precum  şi la noile creaţii în curs de implementare;

– stabilirea principalelor verigi tehnologice pentru cultura cerealelor şi plantelor tehnice în zona de influenţǎ;

– protejarea resurselor de sol prin lucrǎri antierozionale, lucrǎri minime ale solului şi alte mijloace specifice;

– producerea de sǎmânţǎ ( verigile biologice iniţiale ) la cultivarele create în unitate şi organizarea sistemului de producere de sǎmânţǎ în zonǎ;

– protecţia culturilor; elaborarea strategiilor de combatere a bolilor şi dăunătorilor la principalele culturi de câmp prin diferite metode neconvenţionale(biologice,biotehnice); elaborarea de tehnologii ecologice;

– testări produse pesticide (tratament sămânţă, tratamente foliare, tratamente dăunători,  erbicide)

– identificarea unor soluţii tehnologice specifice pentru : agricultura organicǎ, coexistenţa mijloacelor de producţie biologice moderne cu cele convenţionale şi tradiţionale,etc.

B.  In domeniul ameliorarii ovinelor si suinelor

– conservare-ameliorare a raselor de suine Bazna şi Mangaliţa;

– menţinerea în stoc genetic a rasei de ovine Ţigaie ruginie.

Specificul  unităţii din punct de vedere al potenţialului de cercetare, dezvoltare, inovare

– experienţele se desfăşoară pe cernoziom argilo-iluvial vertic, specific zonei;

–  condiţii meteorologice din ultimii ani, au  favorizat instalarea secetei la sol şi a celei atmosferice ,ceea ce a dus la înmulţirea dăunătorilor şi a unor boli; din aceste cauze se testează creaţiile autohtone precum si  ale altor unităţi sau companii, pentru rezistenţa la boli,dăunători, la principalele culturi agricole;

– condiţii optime pentru crearea hibrizilor de porumb şi a soiurilor de soia cu potenţial ridicat,adaptaţi zonelor de influenţă;

– condiţii optime pentru testarea rezistenţei la bolile foliare ale  cerealelor păioase, existente cu incidenţă ridicată, în zona de centru şi celelalte zone de influenţă ale unităţii;

-amplasarea unităţii în partea centrală a ţării, cu influenţe în tote judeţele din centrul,nordul,nord-vestul  ţării;

-existenţa asolamentului de lungă durată din anul 1959 şi a experienţelor cu  lucrările solului începute în anul 1969;

– SCDA Turda a fost prima unitate în care s-au efectuat cercetări privind combaterea sfredelitorului porumbului(Ostrinia nubilalis Hbn.) cu entomofagul Trichogramma spp.obtinut in conditii dirijate în laboratoarele proprii;in urma acestor cercetări s-a stabilit tehnologia de combatere biologică a dăunătorului menţionat;

-continuarea experienţelor de lungă durată cu îngrăşăminte chimice începute în anul 1965;

– în domeniul  cercetărilor de profil zootehnic SCDA Turda este singura unitate care menţine în stoc genetic  rasele de suine Bazna şi Mangaliţa – varietatea roşie,  precum şi  rasa de ovine Ţigaie – varietatea ruginie.

Oferta concretă de cercetare-dezvoltare a unităţii de cercetare–dezvoltare

– activitate de cercetare-dezvoltare a unitatii se regaseste în primul rând, în cadrul proiectelor de cercetare atrase prin programul CEEX ,Planul sectorial, Plan National-2, cu termen de finalizare 2008 şi 2011;

– depunerea propunerilor şi a notelor conceptuale pentru noi proiecte de cercetare;

– crearea de soiuri de grâu de toamnă având ca obiective :

–  potential de productie ridicat;

– rezistenta fata de principalii factori de risc ai culturii(ger,  seceta, arsita);

– rezistenta la principalele boli frecvente in zona;

– rezistanţa la încolţirea în spic;

– indici de calitate si panificatie superiori;

– crearea de soiuri de orzoaica de primavara pentru bere având ca obiective:  – potential de productie ridicat;

– rezistenta la cadere;

– rezistenta la principalele boli(helmintosporioza,fainare,taciune);

– indici de calitate superiori(continut ridicat in amidon,peste 60% si scazut in proteine,sub 10%);

– adaptabilitate buna la conditiile de mediu;

– crearea de hibrizi de porumb având ca obiective :

-crearea genotipurilor cu continutul bobului ridicat in aminoacizi esentiali; crearea genotipurilor cu bobul de tip zaharat; crearea genotipurilor cu un continut in grasimi superior formelor obisnuite (peste 5%);

– potential ridicat de productie,rezistenta la frangere si cadere;

-ameliorarea lungimii perioadei de vegetatie,rezistenta la boli si daunatori(Fusarium,Ustilago,Helminthosporium, Ostrinia nubilalis) ;

– crearea de genotipuri foarte bine adaptate potentialului termic al climatului zonelor de cultura din Transilvania,Moldova (centru si nord) si vestul tarii (zona colinara);

– diversificarea genetica a formelor parentale utilizate in crearea hibrizilor prin introgresia unor germoplasme exotice si prin schimbul de linii consangvinizate cu parteneri straini;

– cercetari privind diversitatea genetica a citoplasmelor de porumb;

– optimizarea echilibrului dintre procesele fotosintetice si cele de stocare a asimilatelor in producţia economic utilă;

– diminuarea efectelor negative ale actiunilor factorilor stresanţi( temperaturi scăzute,seceta şi arşita,dăunători)

– crearea de soiuri  de soia având ca obiective :

– creerea de genotipuri adecvate condiţiilor zonale(soiuri precoce);

– potenţial de producţie ridicat;

– perioada de vegetaţie scurtă;

-rezistenţa la bacterioză şi mană, boli intâlnite frecvent în zona Câmpiei Transilnvaniei;

– inalţime de inserţie a păstăilor bazale ridicate în vederea eliminării pierderilor la recoltare;

– rezistenţa la cădere şi scuturare;

– indici de calitate superiori(conţinut ridicat în proteine şi grăsimi);

– continuarea procesului de constituire a colecţiei de referinţă la plantele mentionate( importanta primordiala a colectiei rezulta din faptul ca ea constituie principala sursa pentru alegerea de genotipuri utilizati in programele de hibridare in vederea obtinerii de noi genotipuri) –  pentru a respecta cerinţele integrării în Uniunea Europeană, se continua, pe baza colaborării cu colegii amelioratori din ţară,  schimbul de material, formarea si mentinerea colecţiei de referinţă la grâu, orzoaica,porumb si soia, pentru a avea siguranţa că materialul creat la Turda îndeplineşte criteriile de:uniformitate, stabilitate, distinctibilitate, aspecte fără de care soiurile româneşti nu vor fi luate în considerare;

– producerea de seminţe din verigile superioare la soiurile si hibrizii creati la SCDA Turda;

-analize chimice de laborator pentru  materialului ameliorat: aminoacizi, proteină, ulei, calitate de panificaţie;

-teste fiziologice de laborator (zahăr, apă, substanţă uscată, etc) la principalele plante cultivate;

-îmbunătăţirea tehnologiilor la culturile de camp mentionate, privind rotaţia culturilor, combaterea buruienilor,bolilor si daunatorilor prin diferite metode, menţinerea şi sporirea fertilităţii solului, cu investiţii de resurse reduse;

-activitate de consultanţă agricolă în domeniul culturii plantelor;activitate continua de formare profesională ;

-cercetări de ecologie privind reducerea impactului chimizării asupra biocenozei şi a mediului inconjurator avand ca scop menţinerea unui echilibru ecologic între om şi natură si implicit protejarea mediului ;

-in permanenta bune relatii cu producatorii,fermieri de la diferite societati comerciale ,privind implementarea rezultatelor obtinute in cercetarea stiintifica ;

– activitatea de cercetare de la SCDA Turda se va concretiza si in viitor prin obtinerea noilor creatii:soiuri,hibrizi, noi secvente tehnologice la grau,orzoaica de primavara,porumb,soia, in concordanta cu tendintele actuale; de asemenea se va continua si cu implementarea rezultatelor obtinute privind extensia, consultanta si transferul tehnologic.