Istoric

Scurt Istoric

  ► 1 februarie 1957 –  Staţiunea  Experimentală  pentru  Cultura  Porumbului  Turda

 ► 1962 –  Staţiunea  Experimentală  Agricolă  Turda

 ► 1974 –  Staţiunea  de Cercetări Agricole  Turda

 ► 2002 – Staţiunea  de Cercetare – Dezvoltare  Agricolă  Turda

 

  • La început, activitatea de cercetare şi de producţie a staţiunii a fost îndreptată spre promovarea culturii porumbului hibrid şi ridicarea producţiei la hectar a acestei plante în zona Transilvaniei
  • Din anul 1962 sfera preocupărilor staţiunii s-a lărgit considerabil având următoarele obiective:
  • crearea de hibrizi de porumb şi soiuri la cerealele păioase şi leguminoase pentru boabe, genotipuri de înaltă productivitate şi adaptabilitate, cu rezistenţă sporită la boli, dăunători şi condiţii nefavorabile ale mediului;
  • elaborarea tehnologiilor de cultură care să pună în valoare însuşirile genetice ale noilor creaţii, eficiente economic şi energetic, astfel încât să se obţină producţii mari, constante şi de calitate superioară;
  • extinderea materialului biologic cel mai valoros şi a tehnologiilor moderne în unităţile de producţie din sfera de influenţă a staţiunii, menite să contribuie la creşterea generală a producţiei agricole;

– elaborarea şi perfecţionarea metodelor de zonare a soiurilor şi hibrizilor;
– cercetări de mecanizare desfăşurate în direcţia încercării şi adaptării noilor tractoare şi maşini agricole la condiţiile de relief şi de sol specifice zonei;
– cercetări de profil zootehnic  îndreptate spre conservarea şi selecţia pe principii genetice a nucleelor raselor autohtone Bazna şi Mangaliţa la suine şi Ţigaie la ovine;
– cercetări de economie agrară;

   -Intervalul cuprins între anii 1970-1989 a constituit pentru colectivul de cercetare de la S.C.D.A. Turda perioada de dezvoltare semnificativă a lucrărilor de cercetare atât de ordin cantitativ cât şi calitativ.:

  • cercetările s-au diversificat  în sensul aprofundării studiilor de genetică cantitativă, fiziologie vegetală, biotehnologii şi biochimie;
    – în activitatea de tehnologii s-au abordat cu mai multă atenţie cercetări privind elemente tehnologice noi, a celor mai performante tehnologii integrate de combatere a bolilor, dăunătorilor şi buruienilor;

-cercetările de combatere bilogică la unele boli şi dăunători specifici zonei au fost prezentate cu multă perseverenţă;

-în activitatea de cercetare din mecanizare s-au abordat, cercetări privind adaptarea sistemei de maşini agricole şi tractoare existente în perioada respectivă pentru lucrările terenurilor în pantă, având în vedere că în perioada 1981-1987 cea mai mare parte a teritoriului unităţii a fost amenajată într-un sistem complex antierozional;

-cercetările din domeniul zootehniei au vizat dezvoltarea la rasa Ţigae, varietatea ruginie a unor aptitudini pentru producţia sporită de lână şi a creşterii calităţii acesteia, precum şi obţinerea şi livrarea anuală de berbecuţi şi mioare pentru reproducţie; în domeniul creşterii suinelor pe lângă menţinerea în stoc genetic a raselor Mangaliţa şi Bazna s-au desfăşurat cercetări privind folosirea  porumbului opaque  şi a triticalelor în hrana tineretului porcin;

-în activitatea de producere a seminţelor S.C.D.A. Turda avut un rol important în asigurarea cu seminţe din verigi superioare a zonei agricole din interiorul arcului carpatic, dar şi din zone adiacente;

– în anul 1975 s-a realizat o investiţie însemnată:  Staţia de Uscare şi Condiţionare a Seminţelor;  acest sector a reuşit să prelucreze întreaga cantitate de sămânţă  produsă în unitate şi a asigurat preluarea unor cantităţi însemnate de seminţe de la unităţile producătoare de sămânţă din zonă;

– în perioada 1987-1994 s-a derulat investiţia privind construirea în regie proprie a unei clădirii fiind necesară pentru creşterea şi multiplicarea entomofagilor necesari în combaterea biologică a unor dăunători la cultura porumbului;tot în acea perioada s-au pus bazele pentru informatizarea unei importante părţi  a lucrărilor de calcul statistic în activitatea de cercetare;

– începând cu perioada 2000-2004, o bună parte din potenţialul de cercetare a fost  direcţionat spre proiecte de cercetare finanţate de programul : Relansin, Agral, Biotech, C.N.C.S.I.S, Banca Mondială, proiecte sectoriale ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării;

-în anul 2006 s-a reuşit ca activitatea de cercetare să fie finanţată, în întregime, din contracte. cu ajutorul proiectelor de  cercetare s-a început dotarea cu aparatură de câmp şi laborator;

anul 2008 –moment aniversar, 50 de ani de existenţă a Staţiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda, care a fost şi este subordonată Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, ca una din staţiunile zonale ale Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Fundulea.