Proiecte

Nr. 

crt

Denumire proiect Cod ADER Perioada de derulare Componenta proiectului Buget
1 Conservarea resurselor de sol prin utilizarea componentelor tehnologice de agricultură regenerativă în scopul obţinerii unor recolte economice şi durabile de cereale păioase în Podișul Transilvaniei ADER 1.2.3 2023-2026 SCDA Turda CP 

Parteneri

USAMV Cluj

SCDA Lovrin

1.800.000 leid.c. pt. 

SCDA Turda 1.080.000 lei

 

2 Cercetări cu privire la colectarea germoplasmei, inițierea și dezvoltarea unui program de ameliorare a fasolei de câmp (Phaseolus vulgaris L.) cu rezistenţă față de stresul hidric ADER 1.3.3 2023-2026 SCDA Secuieni-CP 

Parteneri

SCDA Turda

BRGV Suceava

1.000.000 lei 

d.c. pt.

SCDA Turda 300.000 lei

3 Valorificarea superioară a terenurilor agricole supuse eroziunii prin conservarea resurselor de apă şi sol în condiţiile schimbărilor climatice. ADER 20.1.2 2023-2026 S.C.D.C.E.S. ”Mircea Moțoc” Perieni CP 

Parteneri

SCDA Turda

SCDP Vaslui

INMA București

1.000.000 lei 

d.c. pt.

SCDA Turda 250.000 lei

4 Crearea și diversificarea germoplasmei de grâu de toamnă cu însușiri cantitative, calitative, agronomice și de adaptare la condițiile de agro-mediu în schimbare pe teritoriul României ADER 1.1.1 2023-2026 INCDA Fundulea – CP 

Parteneri

Universitatea din Craiova

SCDA Turda

SCDA Pitești

SCDA Valu lui Traian

IBA București

1.100.000 lei 

d.c. pt. SCDA Turda

99.000 lei

5 Evaluarea, diversificarea și crearea germoplasmei de triticale cu nivel ridicat de producție, calitate și adaptabilitate la factorii de stres biotic şi abiotic în continuă schimbare, în vederea valorificării eficiente a recoltei, în diferite condiții pedo-climatice de cultură din România ADER 1.1.3 2023-2026 SCDA Secuieni – CP 

Parteneri

SCDA Turda

SCDA Pitești

1.200.000 lei 

d.c. pt. SCDA Turda

350.000 lei

6 Testarea și analiza eficienței din punct de vedere tehnic și economic a utilizării de produse insecto-fungicide ecologice/biologice pentru tratamentul semințelor de porumb, floarea-soarelui, grâu/ cereale de toamnă  și rapiță, ca alternativă la produsele convenționale ADER 2.1.3 2023-2026 ICDPP Bucureşti- CP 

Parteneri

INMA Bucureşti

SCDA Turda

SCDA Brăila

800.000 lei 

d.c. pt. SCDA Turda

125.000 lei

7 Perfecționarea metodelor de combatere a buruienilor la cultura de soia, în vederea creșterii eficienței economice prin reducerea numărului de tratamente și a impactului negativ asupra mediului ADER 1.4.1 2023-2026 SCDA Turda (CP) 

Parteneri:

Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor (P1)

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Pitești (P2)

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni (P3)

Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Lovrin (P4)

1.000.000 lei d.c. pt. 

SCDA Turda 500.000 lei

8 Obținerea unor linii pentru conservarea raselor de suine din patrimoniul național, Bazna și Mangalița ADER 7.2.3 2023-2026 SCDA Turda CP 

Parteneri:

USAMV Cluj (P1)

 

1.350.000 lei d.c. pt. 

SCDA Turda 1.012.500 lei

Proiecte cuprinse in Planul sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol si dezvoltare rurala al MADR, pe anii 2019 – 2022, ADER 2022

Nr.crt Denumire proiect Cod Ader Perioada de derulare Componenta proiecte Buget
1 Crearea și promovarea unor genotipuri noi de orz şi orzoaică caracterizate prin însușiri superioare de adaptabilitate la diferitecondiții de mediu, productivitate și calitate cerute de industria alimentară și de zootehnie. ADER 2.1.2 2019-2022 INCDA Fundulea- CP             

Parteneri:

SCDA Turda

SCDA Secuieni

SCDA Braila

SCDA Valu’ lui Traian

SCDA Teleorman

Universitatea din Craiova

600.000 lei d.c. pt. SCDA Turda 65.000 lei
2 Conservarea durabilă și sustenabilă a fertilității solu-lui prin aplicarea rațională a îngrășămintelor, în condițiile unui sistem optimizat de rotație a culturilor. ADER 1.5.1 2019-2022 SCDA Lovrin- CP             

Parteneri:

SCDA Turda

SCDA Livada

SCDA Secuieni

900.000 lei             

d.c. pt. SCDA Turda 119.500 lei

3 Evaluarea indicatorilor morfo-productivi și de reproducție la populații de suine Mangalița și Bazna, în vederea conservării genetice și a ameliorării structurii acestora. ADER 8.2.4. 2019-2022 SCDA Turda- CPUSAMV Cluj-Napoca- P 1.100.000 lei d.c. pt. SCDA Turda900.000 lei
4 Crearea de soiuri de grâu de toamnă şi de primăvară destinate zonelor din Transilvania, Moldova şi vestul ţãrii, pentru panificaţie, cu capacitate ridicată de producţie, competitive pe plan international. ADER 2.1.1 2019-2022 SCDA Turda- CP             

Parteneri:

SCDA Secuieni

SCDA Livada

INCDCSZ Brasov

SCDA Lovrin

1.400.000 lei d.c. pt. SCDA Turda 890.000 lei

 

Programe nationale PNCDI III

Nr.crt

Denumire proiect Contract de finantare Durata

Site proiect

1 Proiectul SEDMAGRO        

Sistem integrat de management al rezistenței agroecosistemului față de agenții de dăunare în scopul promovării agriculturii durabile în condițiile schimbărilor climatice

Nr. 28PCCDI din 05/03/2018 2018-2021

http://sedmagro.ro/

2 Functional Collaboration Model between Public Research Organizations and the Economic Environment for the Delivery of High-level Scientific and Technological Services in Bioeconomy Nr.2PCCDI/2018 2018-2020 https://sweetconomy.com/

Proiecte derulate in perioada 2015 – 2018 la SCDA Turda

Nr.              

Crt.

DENUMIREA PROIECTULUI CONTRACT DE FINANTARE DURATA CONTRACT DIRECTOR DE PROIECT /              

RESPONSABIL PROIECT SCDA TURDA

1.                

ADER 5.1.6.: „Cercetări privind complementaritatea rasei Bazna si Mangalita cu alte rase de suine’’.

 

Proiect sectorial              

P.S.- ADER 5.1.6.

C.F. 516/22.10.2015

2015-2018 SCDA TURDA – CP / USAMV Cluj Napoca P1:              

Ing.Alexandru NAGY, SCDA TURDA / Prof.dr.Vasile MICLEA, USAMV Cluj Napoca

2. ADER 1.1.1. – Creşterea eficienţei culturii grâului prin identificarea, crearea şi promovarea de soiuri superioare ca productivitate, stabilitate şi adaptabilitate la schimbările climatice, cu calitate corespunzătoare cerinţelor diverse ale sectorului de prelucrare  din cadrul industriei alimentare Proiect sectorial              

P.S.- ADER 1.1.1.

C.F.111/29.09.2015

2015-2018 INCDA Fundulea – CP / SCDA TURDA P1:              

Dr.Cristina MARINCIU, INCDA Fundulea / Dr.Rodica KADAR, SCDA Turda

3. ADER 1.1.2.: Crearea de hibrizi de porumb cu potențial productiv ridicat, toleranți la seceta și arșița, rezistenți la boli si daunatori, cu însușiri agronomice favorabile, capabili sa valorifice  eficient substanțele nutritive din sol. Proiect sectorial              

P.S.- ADER 1.1.2.

C.F. 112/22.10.2015

2015-2018 INCDA Fundulea – CP / SCDA TURDA P1:              

Dr. ing. Teodor MARTURA, INCDA Fundulea / Dr.ing.Ana COPȂNDEAN,SCDA Turda

4. ADER 1.1.6. Utilizarea metodelor biotehnologice pentru creşterea variabilităţii genetice a materialului de ameliorare și accelerarea progresului genetic în privinţa nivelului şi stabilităţii recoltelor la principalele culturi agricole, în contextul schimbărilor climatice Proiect sectorial              

P.S.- ADER 1.1.6.

C.F. 116/01.10.2015

 

2015-2018 INCDA Fundulea – CP / SCDA TURDA P1:              

Dr.ing.Matilda CIUCǍ, INCDA Fundulea / Dr. Ing. Florin RUSSU, SCDA Turda

5. ADER 1.1.7: „Maximizarea producţiilor de proteinã vegetală şi creşterea contribuţiei fixării azotului atmosferic la optimizarea rotaţiilor, prin crearea de soiuri de leguminoase pentru boabe şi furajere mai productive, cu toleranţã îmbunãtãţitã la stres termic şi hidric şi la boli, pretabile la recoltarea mecanizată şi cu însuşiri calitative superioare pentru diverse utilizări. Proiect sectorial              

P.S.- ADER 1.1.7.

C.F. 117/24.09.2015

 

2015-2018 INCDA Fundulea – CP / SCDA TURDA P1:              

Dr.Maria SCHITEA, INCDA Fundulea / Dr.Eugen MUREŞANU, SCDA Turda

6. ADER 4.1.4 „Tehnologii integrate de prevenire şi combatere a organismelor dăunătoare la plantele agricole şi horticole cu consum minim de resurse” Proiect sectorial              

P.S.- ADER 4.1.4.

C.F. 414/05.10.2015

 

2015-2018 ICDPP Bucureşti – CP / SCDA TURDA P1:              

Drd.ing.Viorel FǍTU, ICDPP Bucureşti / Dr.ing.Felicia MUREŞANU, SCDA Turda

7. PN- II- PT-PCCA-2013-4-1239              

,,Obţinerea Mielului De Carne Romǎnesc’’(OVICARO)

Proiect Naţional-II              

C.F.152 / 2014

2014-2017 USAMV Cluj Napoca, CP / SCDA TURDA P1:              

Conf.dr.Ioan PAŞCA, USAMV Cluj Napoca / Ing. Nagy Alexandru, SCDA Turda

8. PN-II-PT-PCCA-2013-4-0015              

,,Sistem expert pentru monitorizarea riscurilor în agricultură şi adaptarea tehnologiilor agricole conservative la schimbările climatice’’(MODSOIL)

Proiect Naţional-II              

C.F.175/2014

 

2014-2017              

 

USAMV Cluj Napoca, CP / SCDA TURDA P1:              

Prof. Dr.Teodor RUSU, USAMV Cluj Napoca / Ing.Mircea IGNEA, SCDA Turda

9. PN-II-PT-PCCA-2013-4-1857              

,,Biofungicide şi metode neconvenţionale de tratament la sămânţa de cereale păioase folosite în combaterea principalilor fungi toxigeni cu impact asupra calităţii în contextul agriculturii durabile’’(BIONEC)

Proiect Naţional-II              

C.F.184/2014

   2014-2017 USAMV Cluj Napoca, CP / SCDA TURDA P1:              

Prof. Dr.Carmen PUIA USAMV Cluj Napoca / Dr.ing.Rozalia KADAR,SCDA Turda

10. PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-0511              

,,Evaluating the existing genetic diversity among local maize inbred lines toward developing new hybrids, with superior qualities  and increased productivity’’(ZEAHYBR,Tip 1)

Proiect Naţional-II – C.F.103/2012 2012-2017 INSTITUTUL DE CERCETĂRI BIOLOGICE Cluj Napoca, CP / SCDA TURDA P1:              

Dr. Mihai MICLĂUŞ, ICB Cluj Napoca / Prof. Dr.Ioan HAŞ, SCDA Turda

Proiecte derulate in perioada 2005 – 2015 la SCDA Turda

Nr.              

Crt.

DENUMIREA PROIECTULUI                

CONTRACT DE FINANTARE

               

DURATA CONTRACT

               

TIPUL PROIECTULUI

DIRECTOR DE PROIECT /              

RESPONSABIL PROIECT SCDA TURDA

1. Managementul culturilor de câmp în sistemul de agricultură conservativă în Câmpia Transilvaniei.              

 

CEEX-AGRAL              

422/2005

C.F. 3/2005

2005-2008                

EXCELENTA

Prof.Dr.ing. HAŞ Ioan, SCDA TURDA/              

Ing.Mircea IGNEA, SCDA TURDA

2. Utilizarea albinelor ca biomonitori în evaluarea riscului fluxului de gene ,de la plante modificate genetic la alte plante melifere nemodificate genetic.               

 

CEEX-AGRAL              

C.F. 30/2006

2006-2008                

EXCELENTA

Prof.Dr.ing.MĂRGHITAŞ Liviu, USAMV Cluj-Napoca/              

 Dr.Ing.Voichiţa HAŞ , SCDA TURDA

3. Biotehnici neconventionale de combatere a gandacului de Colorado Leptinotarsa decemlineata Say.              

 

CEEX-AGRAL 4523/2006              

C.F. 116/2006

2006-2008                

EXCELENTA

Dr. ing. POJAR FENEŞAN Maria, ICRL Cluj-Napoca/              

Dr. Ing. Felicia MUREŞANU, SCDA TURDA

4. Evaluare şi utilizarea durabilă a unor resurse genetice de interes în ameliorarea porumbului destinat cultivării în zonele umede şi reci din România.               

 

               

CEEX-AGRAL

C.F. 34/2006

               

 

2006-2008

               

EXCELENTA

 

Dr. ing. MURARIU Marius SCDA Suceava /              

Dr.Ing.Voichiţa HAŞ, SCDA TURDA

5. Cercetarea si dezvoltarea unor tehnici inovative si a  echipamentelor de aplicare, pentru intretinerea culturii de cartof, in sistem conservativ.              

 

               

CEEX-AGRAL

355/2006

C.F. 66/2006

               

2006-2008

               

EXCELENTA

Dr. ing.Elena Mihaela NAGY,INMA Bucuresti /              

Dr.biolog Elena NAGY, SCDA TURDA

6. Cercetări privind protecţia integrată ecologic a ecosistemelor-componentă esenţială conceptului de agricultură durabilă în conformitate cu normele şi standardele europene.               

 

               

CEEX- RELANSIN

C.F. 102/2005

               

2005-2008

               

EXCELENTA

 

Prof. Dr. ing. OROIANU,USAMV Cluj-Napoca./              

Dr.biolog Elena NAGY, SCDA TURDA

7. Sistem complex pentru cercetarea fenomenelor de degradare a terenurilor arabile şi monitorizarea impactului negativ al agriculturii asupra resurselor naturale şi a schimbărilor climatice globale               

 

               

CEEX- RELANSIN

372/2006

C.F. 124/2006

               

2006-2008

               

EXCELENTA

 

Prof. Dr. ing. RUSU Th.,USAMV Cluj-Napoca /              

Ing.Mircea IGNEA, SCDA TURDA

8. Cercetări privind dezvoltarea agriculturii durabile şi transferul rezultatelor către producătorii agricoli,aplicand aquisul comunitar.              

 

CEEX- BIOTECH              

2729/2006

C.F. 113/2006

2007-2008 EXCELENTA Ing PREJA L., OJCA Alba /              

Ing.Mircea IGNEA, SCDA TURDA

9. Studiul genetic al variabilităţii şi capacităţii de combinare a unor populaţii sintetice şi linii consangvinizate de porumb.               

 

CNCSIS-GR/57/2006              

C.F. 607/2006

 

2007-2008 GRANT Dr. ing. Voichiţa  HAŞ,SCDA Turda/ Dr.Ing.Voichiţa HAŞ
10. Crearea de soiuri cu parametri calitativi superiori,rezistenta ridicata la boli si toleranta la incoltirea in spic destinate diferitelor zone pedoclimatice.               

 

Proiect sectorial               

P.S. 2.1.3.

C.F. 323/2006

 

               

2006-2010

               

SECTORIAL

 

Dr. ing. MOLDOVAN Vasile, SCDA Turda/              

Dr. ing. MOLDOVAN Vasile,SCDA Turda

11. Coexistenta organismelor modificate genetic cu cele conventionale si ecologice.               

 

Proiect sectorial              

P.S. 2.1.6.

C.F. 324/2006

               

2006-2010

               

SECTORIAL

Dr. ing.  Viochiţa HAŞ,SCDA Turda / Dr.ing.  Viochiţa HAŞ, SCDA Turda
12. Stabilirea unor seturi de hibrizi şi soiuri de plante tehnice, leguminoase şi plante furajere, adaptaţi la diferite zone de cultură, rezistenţi la factorii de stres.               

 

               

Proiect sectorial

P.S. 2.1.1.

C.F. 322/2006

               

2007-2010

               

SECTORIAL

 

Dr. Ing. Maria SCHITEA, INCDA Fundulea/ Dr. Ing. Eugen MUREŞANU, SCDA Turda
13. Identificarea unor seturi de soiuri de cerealepaioase:grau,orz,orzoaica,secara,triticale si orez cu adaptabilitate specifica pentru principalele zone agricole ale tarii.               

 

Proiect sectorial              

P.S. 2.1.2.

C.F.325/2006

 

               

2007-2010

               

SECTORIAL

 

Dr.ing Musteţea INCDA Fundulea/ Dr. ing. MOLDOVAN Vasile,SCDA Turda              

 

14. Producerea de samanta din categorii biologice superioare la hibrizii si soiurile culturilor de camp solicitate pe piata si la noile creatii in curs de implementare.              

 

Proiect sectorial              

P.S. 2.2.2.

C.F.330/2006

               

2007-2010

               

SECTORIAL

 

Ing.OPREA Ghe, INCDA Fundulea/ Dr.ing.  Viochiţa HAŞ, SCDA Turda              

 

15.                

Biotehnici de protecţie a culturilor de legume  utilizănd produse ecomonale.

 

               

Proiect naţional-2

     C.F.51-093/2007

 

               

2007-2010

PN-2/PROGRAM NR.4;DIRECŢIA AGRICULTURĂ,SIGURANŢA ŞI SECURITATE ALIMENTARĂ Dr. ing. POJAR FENEŞAN Maria, ICRL Cluj-Napoca/              

Dr.Ing.Felicia MUREŞANU, SCDA Turda

 

16.                

Certificarea şi conservarea potenţialului genetic al rasei Mangaliţa prin metode biotehnologice. 

 

Proiect naţional-2              

     C.F.51-081/2007

               

2007-2010

PN-2/PROGRAM NR.4;DIRECŢIA AGRICULTURĂ,SIGURANŢA ŞISECURITATE ALIMENTARĂ Şef. Lucr.dr. ing. Marius ZĂHAN, USAMV  Cluj-Napoca/ Drd.Ing. Alexandru NAGY, SCDA Turda
17. Abordarea strategică privind valorificarea potenţialului de producere şi utilizare a biocarburanţilor şi direcţii de acţiune pentru dezvoltarea şi utilizarea biomasei.              

 

Proiect naţional-2              

     C.F.39/2007

 

               

2007-2008

               

MEF/ PS 39

Prof Dr. NAGHIU Alexandru, ICIA Cluj-Napoca/ Prof.Dr.Ing.              

Ioan HAŞ, SCDA Turda

18. Monitorizarea impactului agriculturii asupra schimbarilor climatice globale, managementului solului, apei si carbonului prin sisteme conservative: minimum tillage si no-tillage in Campia Transilvaniei.              

 

               

Proiect naţional-2

     C.F.52-114/2008

               

2008-2011

PN-2/PROGRAM NR.4;DIRECŢIA AGRICULTURĂ,SIGURANŢA ŞISECURITATE ALIMENTARĂ Prof Dr. Teodor RUSU,USAMV              

Cluj-Napoca /Ing.Mircea IGNEA, SCDA Turda

19. Managementul culturilor si sistemelor integrate pentru obtinerea unor recolte calitative si cantitative superioare.              

 

               

Proiect naţional-2

     C.F.52-179/2008

               

2008-2011

PN-2/PROGRAM NR.4;DIRECŢIA AGRICULTURĂ,SIGURANŢA ŞISECURITATE ALIMENTARĂ Jurist Dr. Mircea Adrian GRIGORAŞ,USAMV Cluj Napoca /Ing. Mircea IGNEA, SCDA Turda
20. Tehnologie de înaltă efeicienţă energetică pentru producerea în sistem integrat a biogazului din biomasă în condiţiile din fermele agricole din Romania,BIOGEF              

 

               

Proiect naţional-2

     C.F. 22- 099/2008

 

               

 

2008-2011

PN-2/PROGRAM NR.4;DIRECŢIA AGRICULTURĂ,SIGURANŢA ŞISECURITATE ALIMENTARĂ Prof Dr. NAGHIU Alexandru, ICIACluj-Napoca /Prof. Dr.              

Ioan HAŞ, SCDA Turda

21. Colectarea, evaluarea, ameliorarea şi conservarea germoplasmei de porumb timpuriu din Transilvania.              

Identificarea unor genotipuri de porumb pentru producţia de bioetanol.

 

Proiect naţional-2              

     C.F. 52- 129/2008

 

 

               

2008-2011

PN-2/PROGRAM NR.4;DIRECŢIA AGRICULTURĂ,SIGURANŢA ŞISECURITATE ALIMENTARĂ Prof. Dr. Pamfil Doru, USAMV Cluj-Napoca/ Dr. Ing. Voichiţa HAŞ, SCDA Turda              

 

22. Conservarea ex situ a potenţialului genetic al rasei Ţigaie crescută în Transilvania.              

 

Proiect naţional-2              

     C.F. 52- 131/2008

2008-2011 PN-2/PROGRAM NR.4;DIRECŢIA AGRICULTURĂ,SIGURANŢA ŞISECURITATE ALIMENTARĂ Prof .dr. Vasile MICLEA, USAMV  Cluj-Napoca/Drd. Alexandru NAGY,SCDA Turda
23. ADER 1.1.5. Cercetări privind menţinerea efectivelor de suine din rasele Bazna şi Mangaliţa ,,in situ’’la nivel minim de risc genetic pentru evitarea consangvinizării’’              

 

Proiect sectorial              

P.S.- ADER 1.1.5.

C.F. 115/2011

2011-2014                

 

SECTORIAL

               

Prof. Dr.Ioan HAŞ, SCDA Turda / Drd. Ing.Alexandru NAGY,SCDA Turda

 

24. ADER 1.2.1. Identificarea de genotipuri de cereale, oleaginoase şi plante furajere şi elaborarea de elemente de tehnologie inovative adaptate impactului schimbărilor climatice .              

 

Proiect sectorial              

P.S.- ADER 1.2.1.

C.F. 121/2011

2011-2014                

 

SECTORIAL

Dr.Schitea Maria, INCDA Fundulea/ Dr.Rodica KADAR, SCDA Turda              

 

25. ADER 5.1.2. Protecţia integrată a culturilor agricole în asolamente specifice exploataţiilor agrosilvice, fermelor  care includ pajişti cu valoare ecologicăridicată şi zonelor Natura 2000.              

 

Proiect sectorial              

P.S.- ADER 5.1.2.

C.F. 512/2011

2011-2014                

 

SECTORIAL

               

Dr.Vasile JINGA, ICDPP Bucuresti/ Dr. Ing. Felicia MUREŞANU, SCDA Turda

 

26. ADER 1.3.4. Corelarea procedeelor de intervenţie tehnologică la cultura porumbului, florii soarelui şi rapiţei în vederea reducerii încărcăturii cu organisme dăunătoare specifice şi conservării bio-faunei utile din agroecosisteme              

 

               

 

Proiect sectorial

P.S.- ADER 1.3.4.

C.F. 134 / 2011

               

 

 

2011-2014

               

 

SECTORIAL

               

 

Dr.Maria IAMANDEI, ICDPP Bucuresti / Dr.Felicia MUREŞANU, SCDA Turda

27.                

Extinderea si modernizarea infrastructurii de cercetare la Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda

               

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL CRESTEREA COMPETIVITATIIECONOMICE

AXA PRIORITARA 2 – CDI

Operatiunea 2.2.1.(POSCE)

 

               

 

 

2013-2015

               

FONDURI STRUCTURALE-POSCCE

               

Prof. Dr.Ioan HAŞ, SCDA Turda

28.                

Titlul proiectului: ”Paşi strategici spre piaţa muncii locale, naţionale şi transnaţionale” 

Beneficiar: Colegiul ”Emil Negruțiu” Turda

 

               

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/161/2.1/G/132491

 

 

               

 

 

 

 

 

2014-2015

               

POSDRU

Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piața muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.1. “Tranziția de la școală la viața activă”

               

Prof.Timea GAVRILESCU Colegiul ”Emil Negruțiu” Turda/ Dr.Felicia MUREŞANU, SCDA Turda