Ader 824 – Populații de suine Mangalița și Bazna

Proiect ADER 8.2.4., contractul de finanțare nr. 824/ 14.10.2019

Finanţare: Buget de stat – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

(MADR), plan sectorial pe anii 2019-2022

Contractor: Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda

Director proiect: dr. ing. Nicolae Tritean

Partener: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Responsabil proiect: Prof. univ. ing. Marius Zăhan

OBIECTIVUL GENERAL 8: MANAGEMENTUL  DURABIL AL RESURSELOR GENETICE ANIMALE

Obiectivul specific 8.2: Conservarea și prezervarea populațiilor de animale rase, linii, vulnerabile și în pericol de dispariție

Sumar proiect:

Mangalița, rasă veche formată în Balcani, a fost eliminată sistematic din etajele piramidei ameliorării în România, datorită unor însușiri productive și reproductive incompatibile cu rigorile economiei de piață. În ultima perioadă, se înregistrează cca.  20 000 de  capete  porci rasa Mangalița, iar exemplarele rasei Bazna reprezintă aproximativ 600 capete. Majoritatea animalelor nu beneficiază încă de o recunoaștere genetică oficială și științifică, multe determinări fiind făcute empiric, prin analiza somatică a corpului. În toate regiunile țării nu s-au înregistrat mai mult de 250-280  fermieri, proprietari de  micro-ferme cu efective pornind  de la cca. 50 de capete și până la 400 capete.  În plus, fermierii sunt răspândiți aleatoriu, în județe cu sau fără tradiția creșterii porcinelor.

Proiectul își propune  organizarea planurilor experimentale pentru a stabili structura nutrițională optimă pentru aceste rase. Plecând de la aceste considerente, este necesară menținerea unui nucleu de rasă pură  în vederea valorificării în funcție de interesele fermierilor și ale pieții. Pentru atingerea obiectivelor propuse se are în vedere evaluarea indicatorilor morfo-productivi a eventualelor modificări survenite în calitatea cărnii și a grăsimii la aceste rase, în urma aplicării strategiilor nutriționale, precum și a indicilor de reproducție, realizarea  unui plan de măsuri de conservare a celor două rase. Un set de măsuri vor fi stabilite pentru menținerea unui nucleu de animale semnificativ. Se vor utiliza numai  animalele de rasă pură, înscrise în registrul genealogic. Se vor dirija împerecherile în vederea evitării consangvinizării.

Buget proiect:

Valoarea totală a proiectului (include alte surse proprii sau atrase): 1.100.000 lei.

Valoarea contractului (sursa-buget de stat – total estimat): 1.100.000 lei, din care:

 – pentru anul I, 2019, (sursa-buget de stat): 165.414 lei, termen de finalizare la data de: 31.10.2019;

– pentru anul II, 2020, (sursa-buget de stat): 413.533  lei, termen de finalizare la data de 31.10.2020;

– pentru anul III, 2021, (sursa-buget de stat): 314.286 lei, termen de finalizare la data de: 31.10.2021;

– pentru anul IV, 2022, (sursa-buget de stat): 206.767 lei, termen de finalizare la data de: 30.09.2022;

Durata contractului: de la data semnării contractului de către părțile contractante până la data 30.09.2022.

Contribuţia efectivă a fiecărui partener ca eforturi financiare, materiale şi resurse umane, în fiecare fază de realizare a proiectului

Anul 2019: Faza I– Studiu bibliografic / Formarea loturilor experimentale la rasele Mangalita și Bazna.

Anul 2020: Faza II– Determinarea indicatorilor morfo-productivi și reproductivi,stabilirea unor rețete furajere.

Anul 2021: Faza III– Efectuarea unor lucrării pentru a afla gradul de puritate și calitatea cărnii la rasele Mangalița și Bazna.

Anul 2022: Faza IV– Plan de măsuri de conservare a celor doua rase.