Interes public

Informația de interes public reprezintă orice informație produsă sau gestionată de instituțiile sau autoritățile publice, iar acesta poate fi solicitată de orice persoană fizică sau juridică, de cetățenie română ori străină conform Legii 544/2001.

Informațiile furnizate din oficiu sunt acele informații pe care instituțiile și autoritățile publice sunt obligate să le facă publice fără a exista o solicitare în acest sens.

INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC FURNIZATE DIN OFICIU SUNT DISPONIBILE PRIN:

· afișare la sediul autorității sau al instituției publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare media, în publicații proprii, precum și pe pagina de Internet proprie;

· consultarea lor la sediul autorității sau al instituției publice, în spații special destinate acestui scop.

Informațiile furnizate la cerere sunt cele pentru care furnizarea este posibilă numai în urma unei solicitări.

INFORMAȚIA FURNIZATĂ LA CERERE SE POATE OBȚINE:

ÎN SCRIS, cererile pot fi pe suport de hartie sau electronic( e-mail). Ele vor fi înregistrate și solicitantul va primi un număr de înregistrare a cererii la data recepționării. Documentele pot fi consultate la sediul SCDA Turda în cadrul compartimentul administrativ-juridic, cu programare prealabilă.