ADER 123 – Conservarea resurselor de sol prin utilizarea componentelor tehnologice de agricultură regenerativă în scopul obţinerii unor recolte economice şi durabile de cereale păioase în Podișul Transilvaniei

ADER 1.2.3. Conservarea resurselor de sol prin utilizarea componentelor tehnologice de agricultură regenerativă în scopul obţinerii unor recolte economice şi durabile de cereale păioase în Podișul Transilvaniei

Contractor: Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda (Director proiect Chețan Felicia)

Parteneri: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca (Partener 1, responsabil proiect Rusu Teodor); Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovin (Partener 2, responsabil proiect Agapie Alina).

Anul 2023: Faza I- Edificarea bazei de date şi cuantificarea influenţelor tehnologice, de mediu şi sol asupra producţiei cerealelor păioase în Podișul Transilvaniei.

Rezultate faza I/2023

Anul 2024: Faza II: Determinarea influențelor tehnologiilor de cultură integrate propuse, pentru culturile de cereale păioase, asupra agroecosistemelor agricole ca parte a mediului ambiant: rotație, lucrările solului, sisteme complexe de fertilizare și protecție.

Anul 2025: Faza III: Elaborarea tehnologiilor conservative de cultivare diferențiate pentru fiecare cultură de cereale păioase, elaborarea fișelor tehnologice specifice sistemului de agricultură regenerativă.

Anul 2026: Faza IV: Promovarea rezultatelor obținute privind fertilitatea și biologia solului, echilibrul dintre humificare şi mineralizare, circuitul carbonului, emisiile de gaze şi impactul asupra schimbărilor climatice globale.