SCDA Turda vinde prin licitaţie publică tractoare, maşini şi utilaje agricole

CAIET DE SARCINI privind vânzarea prin licitaţie publică de tractoare, maşini şi utilaje agricole in anul 2024

 

I.               Obiectul licitaţiei

 

Obiectul licitaţiei îl constituie vânzarea următoarelor tractoare,maşini şi utilaje agricole :

 

– 1 tractor New Holland TCE 50

– 1 sistem de brichetare resturi vegetale

– 1 semănătoare SPC-8

– 1 combina CASE 1680

 

II.            Elemente de preţ

 

Preturile de pornire  pentru utilajele ce vor face obiectul licitaţiei au fost  stabilite prin raportarea la preturile medii existente pe piata libera, si au fost supuse aprobării de către Consiliul de Administratie in sedinta din data de 29.02.2024, dupa cum urmeaza :

 

 1. Tractor New Holland TCE 50 buc            1            13.500 lei
 2. Sistem de brichetare resturi vegetale buc            1            50.000 lei
 3. Semănătoare SPC-8 buc            1              4.000 lei
 4. Combina CASE 1680 buc             1           85.000 lei

 

Preţurile includ TVA.

 

 1. Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de strigare al utilajului şi se achită în momentul licitaţiei.

III.         Alte prevederi

 

 1. Licitaţia va avea loc prin strigare fără ofertă scrisă.
 2. Pasul de strigare va fi de 100 lei.

 

 1. Evaluarea ofertelor se face prin compararea preţului oferit de fiecare participant, câştigătorul licitaţiei fiind acela care oferă preţul cel mai mare.
 2. Revocarea ofertei după adjudecarea licitaţiei atrage după sine pierderea garanţiei de participare la licitaţie. După adjudecarea licitaţiei, garanţia de participare se restituie ofertanţilor care nu au câştigat licitaţia.
 3. Cheltuielile referitoare la încheierea contractului de vânzare se suportă de cumpărător.
 4. Licitaţia se va ţine în ziua de 07.03.2024 la orele 1000 şi se va repeta săptămânal în zilele de joi orele 1000, până la lichidarea utilajelor disponibile .
 5. In cazul in care va exista un singur ofertant, iar oferta acestuia este sub pretul de lista, comisia va putea acorda o reducere de pana la 10 % din pretul de listă al utilajului.

IV.          Dispoziţii finale

 

 1. Modificarea conţinutului documentaţiei de licitaţie după ridicarea acestuia poate fi făcută de organizator şi se va comunica în timp util solicitanţilor.

 

  DIRECTOR,                             DIRECTOR ADJUNCT ECONOMIC,

            Dr.ing. Nicolae TRITEAN                     Ec. CHETAN VASILE OVIDIU