Legislatie

LISTA FUNCȚIILOR ȘI A VENITURILOR BRUTE REALIZATE LA STAȚIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ TURDA PT. LUNA FEBRUARIE 2019 CONFORM ART. 33 DIN LEGEA NR. 153 / 2017 Nr.448/28.03.2019 NR. CRT. FUNCȚIA / MESERIA SALAR DE BAZĂ SPORURI ȘI ADAOSURI SPECIFICARE SPOR Citeste mai mult …

Proiect ID 874 SMIS 13996; Titlul proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de cercetare la Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda”

Obiectivele proiectului – modernizarea actualelor spaţii destinate activităţii de cercetare; -extinderea spaţiilor de cercetare prin schimbarea destinaţiei unor construcţii vechi şi dotarea  noilor laboratoare cu echipamente de cercetare şi aparatură de laborator care să permită desfăşurarea unor cercetări competitive pe Citeste mai mult …

Personal cercetare

Nr crt STRUCTURA FUNCŢIA CONTRACTUALA DE CONDUCERE DE EXECUŢIE              CONDUCEREA     1 Dr.ing.  Tritean Nicolae Director Cercetător ştiinţific 2 Ec. Şerbănescu Elena Contabil şef   3 Dr.ing. Mureşanu Felicia Secretar ştiinţific Cercetător ştiinţific gr. I            Citeste mai mult …