CAIET DE SARCINI privind vânzarea prin licitaţie publică de tractoare, maşini şi utilaje agricole 2021

SCDA Turda, Tel.0264311680

Nr.  1067 /  01.07.2021

                                                      CAIET DE SARCINI

privind vânzarea prin licitaţie publică de tractoare, maşini şi utilaje agricole

2021

I.               Obiectul licitaţiei

Obiectul licitaţiei îl constituie vânzarea următoarelor tractoare, maşini şi utilaje :

– 2 buncăre depozit 15 to- pt cereale

– 3 pluguri PP3-30                  

– 1 semanatoare SPC

– 1 combina CASE 1440

– lemn de foc din dezmembrari mobila de birou

– 1 grapa cu discuri GDU-3.2

– 1 grapa cu discuri GDU-3.4

– 1 semanatoare SUP-29

– 1 remorca agricola de 5 to

– 1 Ifron

– 1 plug reversibil cu 2 trupite

– 1 cositoare Kuhn cu 4 discuri

– 1 tractor 4×4 LS cu incarcator

– 1 combina campuri experimentale Wintersteiger Nursery Master

II.            Elemente de preţ

Preturile de pornire  pentru utilajele ce vor face obiectul licitaţiei au fost  stabilite prin raportarea la preturile medii existente pe piata libera, si aprobate de Consiliul de Administratie in sedinta din data de 30.06.2021, dupa cum urmeaza :

 1. Buncare depozit 15 to pt.cereale                  buc            2            1.000 lei/buc
 2. Plug PP3-30                                                  buc           3            1.000 lei/buc
 3. Semanatoare SPC                                        buc           1             3.500 lei
 4. Combina CASE 1440                                  buc           1          60.000 lei
 5. Lemn de foc – dezmembrare mobila birou   mc          10              120 lei / mc
 6. Grapa cu discuri GDU-3.2                            buc           1           4.500 lei
 7. Grapa cu discuri GDU-3.4                            buc           1           4.500 lei
 8. Semanatoare SUP – 29                                buc            1           4.000 lei
 •  Remorca agricola de 5 tone                        buc            1           5.500 lei
 •  Ifron                                                           buc            1         20.000 lei
 •  Plug reversibil cu 2 trupite                          buc            1           1.800 lei
 • Cositoare Kuhn cu 4 discuri                         buc            1        12.000 lei
 • Tractor 4×4 LS cu incarcator                       buc           1        73.000 lei
 • Combina campuri experimentale                 buc            1           7.000 lei

Wintersteiger Nursery Master

Preţurile includ TVA.

 1. Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de strigare al utilajului şi se achită în momentul licitaţiei.

III.         Alte prevederi

 1. Licitaţia va avea loc prin strigare fără ofertă scrisă.
 2.  Pasul de strigare va fi de 100 lei pentru utilaje si echipamente si de 10 lei pentru lemne de foc.
 3. Evaluarea ofertelor se face prin compararea preţului oferit de fiecare participant, câştigătorul licitaţiei fiind acela care oferă preţul cel mai mare.
 4.  Revocarea ofertei după adjudecarea licitaţiei atrage după sine pierderea garanţiei de participare la licitaţie. După adjudecarea licitaţiei, garanţia de participare se restituie ofertanţilor care nu au câştigat licitaţia.
 5.  Cheltuielile referitoare la încheierea contractului de vânzare se suportă de cumpărător.
 6.  Licitaţia se va ţine în ziua de 08.07.2021 la orele 1000 şi se va repeta săptămânal în zilele de joi orele 1000, până la lichidarea utilajelor disponibile .
 7. In cazul in care va exista un singur ofertant, iar oferta acestuia este sub pretul de lista, comisia va putea acorda o reducere de pana la 10 % din pretul de lista al utilajului.

IV.          Dispoziţii finale

 1. Modificarea conţinutului documentaţiei de licitaţie după ridicarea acestuia poate fi făcută de organizator şi se va comunica în timp util solicitanţilor.

       DIRECTOR,                            DIRECTOR ADJUNCT ECONOMIC,

        Dr.ing. Nicolae TRITEAN                      Ec. Elena Şerbănescu