CAIET DE SARCINI privind vânzarea prin licitaţie publică de tractoare, maşini şi utilaje agricole 2022

Nr.  122  /  28.01.2022

SCDA Turda, Tel.0264311680

I. Obiectul licitației

Obiectul licitaţiei îl constituie vânzarea următoarelor tractoare, maşini şi utilaje :

– 2 buncăre depozit 15 to- pt cereale

– 3 pluguri PP3-30                  

– 1 semanatoare SPC-6

– lemn de foc din dezmembrari mobila de birou

– 1 grapa cu discuri GDU-3.2

– 1 grapa cu discuri GDU-3.4

– 1 semanatoare SUP-29

– 2 remorci agricole de 5 to

– 1 Ifron

– 1 cositoare Kuhn cu 4 discuri

– 1 tractor 4×4 LS cu incarcator

– 1 semănătoare SPC-8

– 1 autoturism Dacia papuc – an fabricație 2006

– 1 masina de erbicidat tractată MET- 1200 (fără pompă)

II.            Elemente de preţ

Preturile de pornire  pentru utilajele ce vor face obiectul licitaţiei au fost  stabilite prin raportarea la preturile medii existente pe piata libera, si au fost aprobate prin hotararea consiliului de administratie nr. 1 din data de 28.01.2022, dupa cum urmeaza :

Nr.crtDescriereCantitatePret cu TVA
1Buncare gricol 15 to pt.cereale                  2 buc1.000 lei/buc
2Plug PP3-303 buc1.000 lei/buc
3Semanatoare SPC- 61 buc3.500 lei
4Lemn de foc – dezmembrare mobila birou10 mc120 lei / mc
5Grapa cu discuri GDU-3.21 buc4.500 lei
6Grapa cu discuri GDU-3.41 buc4.500 lei
7Semanatoare SUP – 291 buc4.000 lei
8Remorca agricola de 5 tone1 buc5.500 lei
9Remorca agricola de 5 tone  (cu carte de identitate)1 buc   6.000 lei
10Ifron1 buc20.000 lei
11Cositoare Kuhn cu 4 discuri1 buc11.000 lei
12Tractor 4×4 LS cu incarcator1 buc73.000 lei
13Semanatoare SPC-81 buc4.000 lei
14Autoturism Dacia papuc – an 20061 buc5.000 lei
15Masina de erbicidat tractată MET- 1200  (fără pompă)1 buc1200 lei
  1. Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de strigare al utilajului şi se achită în momentul licitaţiei.

III.         Alte prevederi

  1. Licitaţia va avea loc prin strigare fără ofertă scrisă.
  2.  Pasul de strigare va fi de 100 lei pentru utilaje si echipamente si de 10 lei pentru lemne de foc.
  3. Evaluarea ofertelor se face prin compararea preţului oferit de fiecare participant, câştigătorul licitaţiei fiind acela care oferă preţul cel mai mare.
  4.  Revocarea ofertei după adjudecarea licitaţiei atrage după sine pierderea garanţiei de participare la licitaţie. După adjudecarea licitaţiei, garanţia de participare se restituie ofertanţilor care nu au câştigat licitaţia.
  5.  Cheltuielile referitoare la încheierea contractului de vânzare se suportă de cumpărător.
  6.  Licitaţia se va ţine în ziua de 03.02.2022 la orele 1000 şi se va repeta săptămânal în zilele de joi orele 1000, până la lichidarea utilajelor disponibile .
  7. In cazul in care va exista un singur ofertant, iar oferta acestuia este sub pretul de lista, comisia va putea acorda o reducere de pana la 10 % din pretul de listă al utilajului.

IV.          Dispoziţii finale

  1. Modificarea conţinutului documentaţiei de licitaţie după ridicarea acestuia poate fi făcută de organizator şi se va comunica în timp util solicitanţilor.

       DIRECTOR,                            DIRECTOR ADJUNCT ECONOMIC,

        Dr.ing. Nicolae TRITEAN                      Ec. Elena Şerbănescu