CAIET DE SARCINI privind vânzarea prin licitaţie publică de tractoare, maşini şi utilaje agricole 2020

CAIET DE SARCINI

privind vânzarea prin licitaţie publică de tractoare, maşini şi utilaje agricole

2020

I.               Obiectul licitaţiei

Obiectul licitaţiei îl constituie vânzarea următoarelor tractoare, maşini şi utilaje :

– 2 buncăre depozit 15 to- pt cereale

– 1 autoturism ARO

– 3 pluguri PP3-30                  

– 1 semanatoare SPC

– 1 remorca cisterna RCU – 4000 litri

– 1 combina Case 1440

– lemn de foc din dezmembrari mobila de birou

II.            Elemente de preţ

 1. Utilajele ce fac obiectul licitaţiei au fost  aprobate prin hotărârea consiliului de administraţie nr. 12 din data de 23.12.2019. Preţurile de pornire sunt următoarele :
 1. Buncare depozit 15 to pt.cereale                  buc          2            1.000 lei/buc
 2. Autoturism ARO                                           buc          1           2.000 lei
 3. Plug PP3-30                                                   buc          3          1.000 lei/buc
 4. Semanatoare SPC                                        buc           1           3.500 lei
 5. Remorca cisterna RCU – 4000 lt                buc          1             3.000 lei 
 6. Combina Case 140                                      buc            1            82.000 lei
 7. Lemn de foc – dezmembrare mobila birou   mc    10          120 lei/mc

Preţurile includ TVA.

 • Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de strigare al utilajului şi se achită în momentul licitaţiei.

III.         Alte prevederi

 1. Licitaţia va avea loc prin strigare fără ofertă scrisă.
 2.  Pasul de strigare va fi de 100 lei pentru utilaje si echipamente si de 10 lei pentru lemne de foc.
 3. Evaluarea ofertelor se face prin compararea preţului oferit de fiecare participant, câştigătorul licitaţiei fiind acela care oferă preţul cel mai mare.
 4.  Revocarea ofertei după adjudecarea licitaţiei atrage după sine pierderea garanţiei de participare la licitaţie. După adjudecarea licitaţiei, garanţia de participare se restituie ofertanţilor care nu au câştigat licitaţia.
 5.  Cheltuielile referitoare la încheierea contractului de vânzare se suportă de cumpărător.
 6.  Licitaţia se va ţine în ziua de 06.02.2020 la orele 1000 şi se va repeta săptămânal în zilele de joi orele 1000, până la lichidarea utilajelor disponibile .

IV.          Dispoziţii finale

 1. Modificarea conţinutului documentaţiei de licitaţie după ridicarea acestuia poate fi făcută de organizator şi se va comunica în timp util solicitanţilor.

       DIRECTOR,                                  CONTABIL ŞEF,

        Dr.ing. Nicolae TRITEAN                     Ec. Elena Şerbănescu