SCDA organizeaza concurs, la sediul instituției, în data de 02 februarie 2022 ora 9.00, pentru ocuparea a 16 posturi temporar vacante

Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Turda organizează concurs la sediul instituției – Turda, str.Agriculturii nr.27, jud. Cluj, în data de 02 februarie 2022, ora 9.00, pentru ocuparea a 16 posturi temporar vacante,  pe o perioadă determinată de 12 luni, conform H.G.nr.286/2011, modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014, după cum urmează:

 • 1 post de economist IA –  Serviciul Financiar – Contabilitate

Condiții specifice: – studii economice superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență  în specializarea financiar-contabilitate, vechime în specialitatea studiilor – minim 7 ani ;

 • 1 post de economist – Serviciul Patrimoniu, Investiții, Marketing si Acționari

Condiții specifice: – studii economice superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, vechime în specialitatea studiilor – minim 2 ani;

 • 1 post de auditor intern public I – Compartiment Audit și Control intern

Condiții specifice: – studii  economice superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, vechime în specialitatea studiilor – minim 5 ani; experiență ca auditor – minim 2 ani;

 • 1 post de inginer agronom  

Condiții specifice: – studii superioare  de lungă durată absolvite cu diplomă de licența  în specializarea agricultură , fără vechime;

 • 1 post de mecanic agricol– studii generale și calificare/școală profesională, minim 1 an de experiență în domeniu;
 • 1 post de muncitor calificat în culturi vegetale – studii generale și calificare/școală profesională, fără experiență în domeniu;
 • 1 post de muncitor calificat în creșterea animalelor – studii generale și calificare/școală profesională, fără experiență în domeniu;
 • 1 post de muncitor calificat în cadrul Serviciului Patrimoniu, Investiții, Marketing și Acționari – studii liceale cu diplomă de bacalaureat, fără experiență în domeniu;
 • 1 post de electrician – studii generale și calificare/școală profesională, minim 1 an de experiență în domeniu;
 • 1 post de muncitor calificat în construcții – studii generale și calificare/școală profesională, minim 1 an de experiență în domeniu;
 • 1 post de muncitor necalificat în culturi vegetale – școală generală, fără experiență;
 • 3 posturi de muncitori necalificați în zootehnie – școală generală, fără experiență;
 • 2 posturi de muncitori necalificati – manipulanti marfă – școală generală, fără experiență;

Calendarul de desfăşurare a concursului:

– 02.02.2022, ora 9.00 – proba scrisă

– 02.02.2022, ora 12.00 – interviu, ora 14.00 – probă practică (dacă e cazul)

Informații suplimentare cu privire la bibliografie, conținut dosar, calendar de desfășurare concurs, etc se pot obține de la d-na Balla Liliana Mihaela – economist la Comp. Resurse umane, salarizare, la sediul instituției, de pe site-ul scdaturda.ro și la telefoanele 0264 / 311680 (1).

Termenul limită de depunere a dosarelor este 25.01.2022 ora 15.00 la sediul instituției -Comp.Resurse umane, salarizare.

DIRECTOR,

DR.ING. TRITEAN NICOLAE