Staţiunea de Cercetare–Dezvoltare Agricolă Turda organizează concurs la sediul instituției în data de 26 noiembrie 2020, ora 9.00, pentru ocuparea postului temporar vacant de consilier juridic

ANUNŢ

Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Turda organizează concurs la sediul instituției  în data de 26 noiembrie 2020, ora 9.00, pentru ocuparea următorului post temporar vacant  conform H.G.nr.286/2011,modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului – consilier juridic, post vacant contractual, pe perioadă determinată de 12 luni.

Condiții specifice de participare la concurs:

  • Nivelul studiilor – studii superioare;
  • Vechime în specialitatea studiilor- nu se solicită

Calendarul de desfăşurare a concursului:

– 26.11.2020, ora 9.00 – proba scrisă

– 26.11.2020, ora 12.00 – interviu ( sau la o dată stabilita ulterior după proba scrisă)

            Afișare rezultate și termen de depunere a contestațiilor:

  • 23.11.2020 – afișarea rezultatului –  selecția dosarelor de concurs
  • 24.11.2020 – depunere contestații – selecția dosarelor
  • 26.11.2020  ora 12.00 – afișarea rezultatului la proba scrisă
  • 26.11.2020 – depunere contestații proba scrisă
  • 26.11.2020 – pâna la ora 15.00 afișare rezultate interviu
  • 27.11.2020 – depunere contestații – inerviu
  • 01.12.2020 (cel târziu) – afișare rezultate finale.

             Mai multe informații cu privire la conținutul dosarului de înscriere, bibliografia etc, se pot obține de la d-na Balla Liliana Mihaela- economist la Comp. Resurse umane,salarizare, la sediul instituției,de pe site-ul scdaturda.ro și la telefoanele 0264 / 311680 (1).

Termenul limită de depunere a dosarelor este 19.11.2020 ora 15.00 la sediul instituției – Comp.Resurse umane,salarizare.

DIRECTOR,

DR.ING. TRITEAN NICOLAE