Anut modificare ora sustinere concurs post consilier juridic

În atenţia candidaţilor care participă la proba scrisă a concursului din data de 26.11.2020, de ocupare a postului de consilier juridic

Vă informăm că susținerea concursului pentru ocuparea postului de consilier juridic, va avea loc în data de 26.11.2020 ora 12.30 la sediul instituției .

Candidații admiși la etapa de selecție a dosarelor se vor prezenta cu 15 minute înainte de ora stabilită.

Accesul în unitate și în sala de concurs se face numai pe baza actului de identitate valabil.

                                                                                                           Director,                                                                                                 Dr.ing.TRITEAN NICOLAE