Revista Agricultura Transilvana nr.28 – Martie 2018

Revista Agricultura Transilvana nr.28 – Martie 2018

CUVȂNT ÎNAINTE
Dr. ing. Nicolae TRITEAN Directorul SCDA Turda

,,IN MEMORIAM’’ – Dr. ing. Iuliu MUNTEANU
Dr. ing. Felicia MUREṢANU Secretar Ṣtiinţific SCDA Turda

CARACTERIZAREA CLIMATICĂ A ANULUI 2017
Dr. ing. Alina ŞIMON, ing. Mircea IGNEA

SECVENȚE TEHNOLOGICE ALE CULTURII DE ORZOAICǍ DE PRIMǍVARǍ ÎN AREALUL CȂMPIEI TRANSILVANIEI
Dr. ing. Valeria DEAC, dr. ing. Felicia CHEŢAN

INFLUENȚA NIVELULUI DE FERTILIZARE ȘI A SISTEMULUI DE LUCRARE A  SOLULUI ASUPRA PRODUCȚIEI LA HIBRIZII DE PORUMB CREAŢI LA SCDA TURDA
Dr. ing. Felicia CHEȚAN

ROLUL SEMINȚEI ȘI A TEHNOLOGIEI ÎN REUȘITA CULTURILOR DE ORZOAICĂ DE PRIMĂVARĂ
Dr. ing. Florin RUSSU, drd. ing. Ioana PORUMB, drd. ing. Emanuela FILIP

MONITORIZAREA POTENTIALULUI BIOLOGIC AL DAUNATORILOR GRAULUI, PROGNOZA SI PREVENIREA ATACULUI PENTRU ANUL 2018, LA SCDA TURDA
Dr. Dana Malschi, drd. ing. Ana-Maria Vălean, drd. ing. Adina Tărău, dr. ing. Cornel CHEŢAN, ing. Felicia Mureşanu

COMPORTAREA UNOR SOIURI DE GRÂU DE TOAMNĂ LA INFECȚIILE CU FUSARIUM SPP. 
Drd. ing. Laura ȘOPTEREAN, dr. ing.Loredana SUCIU

COMPORTAREA UNOR SOIURI DE SOIA AUTOHTONE ŞI STRĂINE ÎN CADRUL PLATFORMEI DEMONSTRATIVE –DONAU SOJA- DE  LA SCDA TURDA, ÎN ANUL 2017
Dr. ing. Camelia URDĂ, dr. ing. Eugen MUREŞANU, ing. Raluca REZI

PREGĂTIREA TERENULUI ÎN VEDEREA ÎNSĂMÂNŢĂRII PORUMBULUI
Drd. ing. ALIN POPA

 NOUL HIBRID DE PORUMB “TURDA 344” ÎNREGISTRAT ÎN ANUL 2017
Dr. ing. Ana COPÂNDEAN, dr. ing. Vochița HAȘ, drd. ing. Andrei VARGA, dr. ing. Carmen VANA, drd. ing. Roxana CĂLUGĂR, dr. ing. Felicia MUREȘANU

HIBRIZII DE PORUMB “TURDA” RECOMANDAŢI PENTRU ZONELE DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA, MOLDOVA ŞI VESTUL ŢĂRII
Dr. ing. Voichiţa HAŞ, dr. ing. Ana COPÂNDEAN, drd. ing. Andrei VARGA, drd. ing. Laura SOPTEREAN, drd. ing. Adina TĂRĂU, drd. ing. Ana-Maria VĂLEAN

 UNELE PARTICULARITĂȚI BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE ALE PORUMBULUI ZAHARAT
Drd. Luana PACURAR, dr. ing. Voichița HAȘ, dr ing. Florin RUSSU

CERCETĂRI PRIVIND CAPACITATEA DE ASIMILAȚIE LA HIBRIZII DE SFECLĂ DE ZAHĂR, CULTIVAŢI LA 
SCDA TURDA
Dr. ing. Marius BĂRDAȘ, dr. ing. Felicia CHEȚANdr. ing. Alina ȘIMON, drd. ing. Alin POPA