Revista Agricultura Transilvana nr.27 – Septembrie 2017

Revista Agricultura Transilvana nr.27 – Septembrie 2017

CUVȂNT ÎNAINTE
Dr. ing.Nicolae TRITEAN Directorul SCDA Turda

ANIVERSAREA A 60 DE ANI DE ACTIVITATE LA STAȚIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ TURDA
Dr.ing. Felicia MUREṢANU CS I, Secretar Ṣtiinţific SCDA Turda, Membru corespondent al ASAS București

ZIUA “DONAU SOIA” LA SCDA TURDA ÎNTÂLNIRE ÎNTRE CULTIVATORII DE SOIA
Dr.ing. Felicia MUREṢANU CS I, Secretar Ṣtiinţific SCDA Turda, Membru correspondent al ASAS București

60 DE ANI DE OBSERVAȚII METEOROLOGICE ÎN FOLOSUL CERCETĂRII AGRICOLE, LA SCDA TURDA
Ing. Mircea IGNEA

CARACTERIZAREA CLIMATICĂ A ANULUI AGRICOL 2016-2017 ȘI INFLUENȚA ACESTUIA ASUPRA PRODUCȚIEI GRÂULUI DE TOAMNĂ, ÎN CONDIȚIILE DE LA SCDA TURDA
Dr. ing. Rozalia KADAR, dr. ing. Ionuț RACZ, Dr. ing. Vasile MOLDOVAN, dr. ing. Adrian CECLAN, Dr. ing. Diana HIRIȘCĂU

CONSIDERAȚII ASUPRA UNOR ASPECTE REFERITOARE LA CALITATEA GRÂULUI ROMÂNESC
Dr. ing. Vasile MOLDOVAN, Dr. ing. Rozalia KADAR

SEMĂNATUL GRÂULUI DE TOAMNĂ ÎN SISTEM CONSERVATIV AVÂND SOIA CA PLANTĂ PREMERGĂTOARE
Dr. ing. Felicia CHEȚAN, dr. Ing. Alina ȘIMON

IMPORTANȚA FERTILIZĂRII FRACȚIONATE LA CULTURA DE GRÂU DE TOAMNĂ
Dr. ing. Valeria DEAC

TRATAREA SEMINȚELOR LA CULTURILE DE CEREALE DE TOAMNĂ-GARANȚIA UNEI PRODUCȚII MARI ȘI STABILE
Dr. ing. Marius BĂRDAȘ

PROGNOZA PRIVIND POTENȚIALUL DE ATAC AL DĂUNĂTORILOR GRÂULUI ȘI PLANIFICAREA MĂSURILOR DE COMBATERE
Dr. biolog Dana Malschi, drd. ing. Ana-Maria Vălean, drd. ing. Adina Tărău, drd. ing. Ionel Dragoș DĂRAB

COMPORTAREA UNOR GENOTIPURI DE ORZ ȘI ORZOAICĂ ÎN CÂMPIA TRANSILVANIEI ÎN ANUL 2017
Dr. ing. Florin RUSSU, drd. ing. Ioana PORUMB, drd. ing. Emanuela FILIP

INFLUENȚA UNOR ELEMENTE TEHNOLOGICEÎN PRODUCEREA DE SĂMÂNȚĂ A HIBRIDULUI DUBLU DE PORUMB TURDA 200
Dr. ing. Alexandru B. GHEȚE, dr. ing. Ana COPÂNDEAN, ing. Vochița HAȘ, dr. ing. Cornel CHEȚAN

CERCETĂRI ASUPRA CALITĂȚII UNOR HIBRIZI DE PORUMB ZAHARAT CULTIVAȚI ÎN CONDIȚIILE DIN CÂMPIA TRANSILVANIEI
Drd. Luana Păcurar, Anca CECLAN, dr ing. Edward MUNTEAN

CERCETĂRI ASUPRA CONTAMINĂRII BOABELOR DE PORUMB CU HIDROCARBURI POLICICLICE AROMATICE
Dr ing. Edward MUNTEAN, dr. ing. Nicoleta MUNTEAN, dr. ing. Marcel DUDA

TEO TD, MIRUNA TD ȘI NICOLA TD CELE MAI RECENTE CREAȚII ALE SCDA TURDA ÎN DOMENIUL AMELIORĂRII SOIEI
Dr. ing. Camelia URDĂ, dr. ing. Raluca REZI, ing. Eugen MUREŞANU

 COMPORTAREA UNOR SOIURI DE SOIA LA ATACUL DE ARSURĂ BACTERIANĂ ȘI MANĂ ÎN DIFERITE VARIANTE DE TRATAMENT LA SĂMÂNȚĂ
Dr. ing.Loredana SUCIU, drd. ing. Laura ȘOPTEREAN, drd. ing. Ana-Maria PĂCURAR, drd. ing. Adina TĂRĂU, ing. Felicia MUREȘANU

ERBICIDAREA MIRIȘTILOR – O MĂSURĂ NECESARĂ PENTRU REDUCEREA ÎMBURUIENĂRII TERENURILOR AGRICOLE
Dr. ing. Alina ȘIMON, dr. ing. Felicia CHEȚAN

UTILIZAREA CORECTĂ A COMBINEI ÎN VEDEREA RECOLTĂRII CULTURII DE PORUMB
Drd. ing. ALIN POPA