Revista Agricultura Transilvana nr.26 – Martie 2017

Revista Agricultura Transilvana nr.26 – Martie 2017

CUVÂNT ÎNAINTE
Dr.ing. Nicolae TRITEAN Directorul SCDA Turda
 
ANUL 2016, CEL MAI PLOIOS AN DIN ULTIMII 60 DE ANI LA TURDA
Ing. Mircea IGNEA
 
REPAUSUL PLANTELOR ŞI ACTIVITATEA FERMIERULUI PE TIMPUL IERNII LA CULTURA DE GRÂU DE TOAMNĂ
Dr.ing. Ionuţ RACZ
 
FACTORUL DESIMII UN IMPORTANT ELEMENT TEHNOLOGIC ÎN REALIZAREA PRODUCŢIILOR DE ORZOAICĂ DE PRIMĂVARĂ (2013, 2014)
Drd.ing. Ioana PORUMB, Dr.ing. Florin RUSSU
 
INFLUENŢA FERTILIZĂRII MINERALE ASUPRA PRODUCŢIEI ŞI COMPOZIŢIEI CHIMICE LA ORZOAICA DE PRIMĂVARĂ
Dr.ing. Valeria DEAC, Dr.ing. Felicia CHEŢAN
 
INFLUENŢA TRATAMENTELOR PE VEGETAŢIE ASUPRA PARAMETRILOR DE PRODUCŢIE ŞI CALITATE LA ORZOAICA DE PRIMĂVARĂ
Ing. dr. Loredana SUCIU, ing. dr. Laura ŞOPTEREAN, ing. drd. Ana-Maria VĂLEAN, ing. dr. Florin RUSSU
 
CRITERII CARE TREBUIE RESPECTATE LA CULTIVAREA HIBRIZILOR DE PORUMB ÎN ANUL 2017
Dr.ing. HAŞ Voichiţa, Dr.ing. COPÂNDEAN Ana, Drd.ing. VARGA Andrei, Dr.ing. VANA Carmen, Drd.ing. CALUGAR Roxana
 
COMPORTAREA UNOR HIBRIZI DE PORUMB ZAHARAT SUB ASPECTUL UNOR COMPONENTE MORFOPRODUCTIVE ŞI DE CALITATE ÎN VIIŞOARA ŞI TURDA
Drd. Luana PACURAR, Dr.ing. Voichiţa HAŞ, Drd. Anca CECLAN, Dr.ing Edward MUNTEANU
 
STUDIU PRIVIND INFLUENŢA TRATAMENTULUI LA SĂMÂNŢĂ CU ULEIURI ESENŢIALE ASUPRA GERMINAŢIEI
Drd.ing. Laura ŞOPTEREAN, Dr.ing Loredana SUCIU, Dr.ing. Viorel FĂTU, Drd.ing. Ana-Maria VĂLEAN, Dr.ing. Felicia MUREŞANU
 
CALITATEA, ÎNSUŞIRILE DE BAZĂ LA SOIA NEMODIFICATĂ GENETIC
Dr.ing. Camelia URDĂ, Dr.ing. Raluca REZI, Dr.ing. Eugen MUREŞANU
 
EFECTELE TRATAMENTELOR CU ERBICIDE ÎN COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE SOIA, ÎN CÂMPIA TRANSILVANIEI
Dr.ing. Marius BĂRDAŞ
 
COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA DE MAZĂRE
Drd.ing. Alina ŞIMON, Dr.ing. Felicia CHEŢAN
 
SFECLA DE ZAHĂR- O CULTURĂ RENTABILĂ ÎN ZONA TURDA
Dr.ing. Felicia CHEŢAN, dr.ing. Cornel CHEŢAN, drd.ing. Alina SIMON
 
ALEGEREA DUZELOR ŞI A REGIMULUI DE LUCRU- PARAMETRII FUNDAMENTALI ÎN REALIZAREA UNOR TRATAMENTE CHIMICE DE CALITATE
Ing. Alin POPA