Revista Agricultura Transilvana nr.25 – Septembrie 2016

Revista Agricultura Transilvana nr.25 – Septembrie 2016

CUVÂNT ÎNAINTE
Dr.ing.Felicia MUREŞANU Secretar Stiinţific SCDA Turda
,,IN MEMORIAM” –Prof.dr. Ioan HAŞ
Dr.ing.Felicia MUREŞANU Secretar Ştiinţific SCDA Turda
EVENIMENTE LA STAŢIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLĂ TURDA
Dr.ing.Felicia MUREŞANU Secretar Ştiinţific SCDA Turda
EVOLUŢIA VREMII ÎN PRIMELE OPT LUNI ALE ANULUI 2016 LA TURDA
Ing. Mircea IGNEA
 AMELIORAREA PLANTELOR ŞI LOCUL SĂU ÎN RÂNDUL ŞTIINŢELOR BIOLOGICE
Dr.ing. Vasile MOLDOVAN
 
CARACTERIZAREA CLIMATICĂ A ANULUI AGRICOL 2015-2016 ŞI INFLUENŢA ACESTUIA ASUPRA PRODUCŢIEI GRÂULUI DE TOAMNĂ, ÎN CONDIŢIILE DE LA SCDA TURDA
Dr.ing Rozalia KADAR, Dr.ing. Ionuţ Racz, Ing. Diana HIRIŞCĂU
 
ARGUMENTE TEHNOLOGICE ÎN FAVOAREA SOIURILOR DE GRÂU DE TOAMNĂ ROMÂNEŞTI
Dr.ing. Felicia CHEŢAN
 
INFLUENŢA FERITILIZANŢILOR DE TIP STARTER LA GRÂUL DE TOAMNĂ, ÎN ANUL AGRICOL 2015-2016
Dr.ing. Rozalia KADAR, Dr.ing. Ionuţ RACZ, Dr.ing. Adrian CECLAN, Drd.ing. Adina VARADI
 
UTILIZAREA FERTILIZANŢILOR DE TIP STRATER LA GRÂUL DE TOAMNĂ
Dr.ing. Cornel CHEŢAN
 
TRATAMENTUL LA SĂMÂNŢĂ VERIGĂ IMPORTANTĂ ÎN TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A CEREALELOR PĂIOASE
Dr.ing. Loredana SUCIU, Drd.ing. Laura ŞOPTEREAN
 
IMPORTANŢA REZERVEI BIOLOGICE DE DĂUNĂTORI ÎN ANUL 2016 PENTRU CULTURA GRÂULUI DE TOAMNĂ, ÎN TRANSILVANIA
Dr. Dana MALSCHI, Drd. Ana VĂLEAN, Drd. Adina Daniela TĂRĂU, Drd. Ionel DĂRAB
 
 
POTENŢIALUL DE PRODUCŢIE A UNOR SOIURI ŞI LINII DE ORZ ŞI ORZOAICĂ ÎN CONDIŢIILE PEDOCLIMATICE DE LA S.C.D.A TURDA
Drd.ing. Ioana PORUMB, Dr.ing. Florin RUSSU
 
CONSIDERAŢII PRIVIND CULTURILE AGRICOLE DE TOAMNĂ
Prof.dr. Marcel M. Duda
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca
 
INFLUENŢA TIPULUI DE PLUG ASUPRA CALITĂŢII ARĂTURII
Prof.dr. Teodor RUSU
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca
 
EFECTUL ÎNCĂLZIRII GLOBALE ASUPRA RĂSPÂNDIRII SFREDELITORULUI PORUMBULUI
Dr.ing. Voichiţa HAŞ, Dr.ing. Felicia MUREŞANU, Dr.ing. Ana COPÂNDEAN
 
INFLUENŢA CONDIŢIILOR CLIMATICE ASUPRA CICLULUI VEGETATIV LA PORUMB ÎN ANUL 2016
Dr.ing. Ana COPÂNDEAN
 
COMPORTAREA UNOR FORME PARENTALE LA SIMULAREA UNOR FACTORI DE RISC
Drd.ing. Claudiu Gabriel BĂLAŞ-BACONSCHI, Dr.ing. Ana COPÂNDEAN
 
ADA TD CEA MAI RECENTĂ CREAŢIE A S.C.D.A TURDA ÎN DOMENIUL AMELIORĂRII SOIEI
Dr.ing. Eugen MUREŞANU, Dr.ing. Raluca REZI, Dr.ing, Camelia URDĂ
 
CULTURILE DE SOIA ÎN CONDIŢIILE CLIMATICE ALE ANULUI 2016 LA S.C.D.A TURDA
Dr.ing. Raluca REZI, Dr.ing. Eugen MUREŞANU, Dr.ing. Camelia URDĂ, Dr.ing. Felicia MUREŞANU
 
UN NOU DĂUNĂTOR LA CULTURILE SOIEI- OMIDA SCAIEŢILOR SAU FLUTURELE CĂRĂMIZIU AL SCAIEŢILOR (VANESSA CARDUI L.)
Dr.ing. Felicia MUREŞANU
 
EXPERIENŢELE DE LUNGĂ DURATĂ DE LA S.C.D.A TURDA- PRODUCŢIILE OBŢINUTE LA SOIA ŞI PORUMB ÎN ANUL 2014
Dr.ing. Valeria DEAC
 
COMBATEREA EFECTUATĂ A DĂUNĂTORILOR DIN DEPOYITELE DE CEREALE
Ing. Gavrilă BORZA