STAŢIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLĂ TURDA la a 60-a aniversare!

Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă  Turda este o unitate etalon de cercetare-dezvoltare pentru agricultura din centrul Transilvaniei.

Evolutia Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda, sub aspectul denumirii şi coordonării tematice: 

Nr.crt. Denumirea Subordonarea
1. Staţiunea Experimentală pentru Cultura Porumbului Turda (1957) Institutul de Cercetări Agricole din  România
2. Staţiunea Experimentală Agricolă Turda (1962) Institutul de Cercetări Agricole din  România
3. Staţiunea de Cercetări Agricole Turda

 (1974 – 2002)

A.S.A.S. Bucureşti

I.C.C.P.T. Fundulea

4. Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare  Agricolă Turda (2002) A.S.A.S.Bucureşti
I.C.C.P.T. Fundulea
5. Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Turda (2002- 2009) A.S.A.S.Bucureşti
I.N.C.D.A. Fundulea
6. Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Turda (2002 – 2017) Academia de Științe Agricole și Silvice București

Programul acestei aniversări a cuprins dezvelirea plăcii aniversare care marchează cei 60 de ani de la înfiinţarea instituţiei, precum şi a unei plăci commemorative în memoria prof. univ. dr. Ioan HAȘ, cel care a fost  directorul  Stațiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda, până în anul 2016, de numele căruia se leagă investiţii importante în infrastructura activităţii de cercetare.

A urmat apoi prezentarea rezultatelor cercetării in perioada 1957-2017(de la înfiinţare, până în prezent).

La această sărbătoare marcantă, au participat aproximativ 300 persoane. Dintre oaspeţii de onoare, amintim personalităţi ale cercetării agricole din România:

prof dr. Gheorghe SIN – preşedintele Academiei de Ṣtiinţe Agricole şi Silvice ,,Gheorghe Ionescu-Ṣişeşti’’, ministru secretar de stat-dr.ing.Maricel DIMA, prof.dr.Valeriu TABǍRǍ, prof.dr.Mihai NICOLESCU şi prof.dr.Marian VERZEA – vicepreşedinţi ai ASAS, prof.dr.Gheorghe VUṢCAN – prefectul judeţului Cluj, ing.Cristian MATEI – primarul municipiului Turda. De asemenea prezenţi au fost şi cei care formează viitori ingineri şi cercetători: prof. dr.Cornel CǍTOI – rectorul USAMV Cluj-Napoca, prof.dr.Vasile VȂNTU – rectorul USAMV Iaşi, prof.dr.Roxana VIDICAN – decanul facultătii de Agricultură de la USAMV Cluj, prof.dr.Ioan ROTAR – mare personalitate în domeniul învăţământului universitar, precum şi mulţi alţi profesori, directori de institute şi staţiuni de cercetare, cercetători din instituţii similare, specialişti din domeniul agriculturii. De asemenea au fost prezenţi şi reprezentanţi ai diferitelor companii de pesticide, seminţe, utilaje şi maşini agricole, diferite echipamente de laborator, alţi diferiţi colaboratori ai SCDA Turda, angajaţii actuali, foştii angajaţi, precum şi reprezentanţi din mass-media.

Directorul SCDA Turda, dr.ing.Nicolae TRITEAN, Secreatrul ştiinţific al acestei instituţii – dr.ing.Felicia MUREṢANU CS I, precum şi alţi colegi, au făcut o primire călduroasă invitaţilor la acest marcant eveniment, prezentându-le realizările staţiunii în perioada celor 60 de ani de activitate.

Cu această ocazie, s-a inaugurat şi sediul nou al laboratoarelor şi cabinetelor de cercetare, acestea fiind rezultatul obţinerii unui proiect cu fonduri europene, proiect  în valoare de 25.038.830 lei. Investiţiile privind dotarea cu echipamnete şi aparatură modernă s-au realizat tot din acest proiect :s-au creat 16 noi laboratoare de cercetare şi

s-au modernizat 10 laboratoare de cercetare; s-au modernizat două spaţii de conservare şi s-au  creat alte două spaţii de păstrare la rece pe termen lung, a seminţelor;s-a construit o seră (400 mp.) pentru obţinerea unor generaţii de plante în sezonul rece, precum şi pentru testarea diferitelor însuşiri în condiţii controlate; s-au achiziţionat 14 echipamente pentru  pregătirea primară a probelor de laborator, 31 utilaje pentru câmpurile experimentale şi 65 de aparate de laborator; au fost modernizate cabinetele existente pentru cercetători şi create 12 noi cabinete de lucru, un spaţiu destinat activităţii doctoranzilor, de asemenea un spaţiu destinat prezentării rezultatelor, instruirii ale fermierilor, studenţilor şi masteranzilor, bibliotecă, oficiu de calcul.

Activitatea de cercetare de la SCDA Turda se va concretiza şi în viitor prin obţinerea noilor creaţii (soiuri, hibrizi) secvenţe tehnologice (grâu, orzoaică de primavară, porumb, soia) în concordanţă cu tendinţele actuale.

Ṣtiinţa agricolă este o ,, ştiinţă a locului’’ după cum afirma marele savant

Gheorghe Ionescu Șișești:

 

“Nu este posibilă o împrumutare a rezultatelor dobândite în alte țări, pentru că dacă știința este unică tehnologia agricolă variază după condițiile regionale, deci trebuie să rezulte din cercetări locale.”

 

                                           Dr.ing.Felicia MUREṢANU CS I

                                           Secretar Stiinţific SCDA Turda

                                             Membru Corespondent al ASAS Bucureşti