Proiect ID 874 SMIS 13996; Titlul proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de cercetare la Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda”

Obiectivele proiectului
– modernizarea actualelor spaţii destinate activităţii de cercetare;
-extinderea spaţiilor de cercetare prin schimbarea destinaţiei unor construcţii vechi şi dotarea  noilor laboratoare cu echipamente de cercetare şi aparatură de laborator care să permită desfăşurarea unor cercetări competitive pe plan naţional şi internaţional;
– dotarea cu utilaje agricole pentru câmpurile experimentale şi terenurile de uniformizare destinate experienţelor de câmp care să permită abordarea unor teme de cercetare complexe, privind conservarea fertilităţii solului, conservarea biodiversităţii pentru plantele cultivate, dar şi a agroecosistemului, protejarea plantelor de cultură şi prin alte mijloace decât cele chimice, elaborarea tehnologiilor de cultură specifice agriculturii durabile;
– dotarea cu aparatură de laborator destinată aprofundării cunoaşterii genomului plantelor de cultură;
– dotarea cu aparatură de laborator destinată accelerării procesului de creare de cultivare moderne, cu uniformitate şi stabilitate genetică ridicată;
– oferirea de posibilităţi de conditii de activitate şi studiu masteranzilor şi doctoranzilor din domeniul agriculturii, zootehniei şi biotehnologiei pentru realizarea lucrărilor, în cooperare cu USAMV Cluj-Napoca;
– creşterea eficienţei activităţii de cercetare prin scurtarea ciclurilor experimentale şi prin sporirea productivităţii muncii în câmpurile experimentale;
– creşterea posibilităţilor de oferire de locuri de practică pentru elevii învăţământului profesional şi liceal agricol  (instituţia îşi desfăşoară activitatea în aceeaşi incintă cu Colegiul „Emil Negruţiu” Turda) şi pentru studenţii USAMV Cluj Napoca

Rezultatele proiectului

Urmare a extinderii şi modernizării clădirilor destinate cercetării : au fost modernizate 10 laboratoare de cercetare, şi create 16 noi laboratoare de cercetare; au fost modernizate două spaţii de conservare şi  create  două spaţii de păstrare la rece (pe termen lung) a seminţelor; a fost construită o seră  de 400 m2 pentru producerea unor generaţii de iarnă; cabinetele de lucru pentru cercetători existente au fost modernizate si create 12 noi cabinete de lucru şi un spaţiu destinat activităţii doctoranzilor, spaţiu destinat prezentării rezultatelor, instruirii fermierilor, studenţilor şi masteranzilor, bibliotecă, oficiu de calcul.

S-au achiziţionat echipamente CD, aparatura de laborator ,utilaje , componente IT si mobilier de laborator în valoare de peste 3.000.000 Euro : – 14 echipamente pt pregatirea primară a probelor de laborator, 31 utilaje pt campurile experimentale si 65 aparate de laborator

Au fost create 10 noi locuri de muncă pentru cercetători (studii superioare) şi 15 pentru asistenţi cercetare cu studii medii, iar pentru 20 de persoane cu studii superioare şi 36 persoane cu studii medii sau generale au fosti menţinute locurile de muncă, iar condiţiile în care îşi vor desfăşura activitatea după implementarea proiectului sunt mult îmbunătăţite, la standarde europene.