Eveniment încheiat: Sesiunea Internă de referate şi comunicări ştiinţifice

Pe parcursul a două luni de zile, 4 februarie-7 aprilie,2016 la SCDA Turda, a avut loc Sesiunea Internă de referate şi comunicări ştiinţifice. S-au prezentat 40 de referate ştiinţifice, privind culturile de câmp cu o tematică variată.

Pe lângă participarea cercetătorilor, a inginerilor din cadrul SCDA Turda, au fost prezenţi  cadre didactice, studenţi  de la USAMV Cluj Napoca, cercetători de la INCDA Fundulea, ICDPP Bucureşti, SCDA Brăila, SCDA Secuieni, SCDA Livada, SCDCB Mureş, care au prezentat referate ştiinţifice referitoare la comportarea genotipurilor în diferite condiţii pedoclimatice şi multe aspecte privind elemente tehnologice la cultura de porumb, grâu de toamna, orzoaică şi soia.

Titlurile referatelor ştiinţifice prezentate sunt cuprinse în Programul Sesiunilor interne a SCDA Turda, aflat pe site-ul nostru.

 Secretar Ştiinţific,

Dr.ing.Felicia MUREŞANU