Programul sesiunilor interne de referate si comunicari stiintifice – SCDA 2015

IN DATA de 12 februarie 2015, la Staţiunea de Cercetăre Dezvoltare Agricolă  TURDA a început Sesiunea interna de referate şi comunicări ştiinţifice, care se va desfăşura în fiecare săptămână, pănă la sfârşitul lunii martie 2015. S-a început cu prezentarea a 4 lucrări ştiinţifice privind câteva boli şi dăunători la  grăul de toamnă, porumb şi o lucrare referitoare la principalele componente ale producţiei la câteva genotipuri de grâu de primăvară. Lucrările care vor urma a se prezenta sunt cuprinse In Programul Sesiunii interne de Referate şi Comunicări ştiinţifice, pe care îl anexăm, alături de câteva imagini.

 

PROGRAMUL

SESIUNILOR INTERNE DE REFERATE ŞI COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE

2015

12 februarie 2015:

1. Dinamica bolilor foliare şi de spic la câteva soiuri de grâu la SCDA Turda 2012-2014

Autori: Dr.Loredana SUCIU, drd.Laura ŞOPTEREAN, ing.Ana Maria VĂLEAN

 2. Influenţa infecţiilor cu Fusarium spp.asupra calităţii şi cantităţii producţiei la căţiva hibrizi de porumb

Autori: Drd.Laura ŞOPTEREAN, dr.Loredana SUCIU, ing.Ana Maria VĂLEAN

 3. Cercetări privind abundenţa şi dinamica sfredelitorului porumbului ( Ostrinia nubilalis Hbn.) în condiţiile de la SCDA Turda

Autori: Ing.Ana Maria  VĂLEAN, dr.Felicia MUREŞANU, dr.Loredana SUCIU

4. Evaluarea stabilităţii producţiei şi a principalelor componente ale acesteia la un grup de genotipuri de grâu de primăvară”

Autor : Dr.RACZ Ionuţ

 

19 februarie 2015:

5.Influenţa sistemelor minime asupra însuşirilor variabile ale solului, la SCDA Turda, 2004-2014.

Autor:Drd. ing. Felicia CHEŢAN

6.Rezultate privind influenţa sistemului de lucrare a solului asupra culturii de mazăre la SCDA Turda.

Autor:Drd.ing. Alina ŞIMON

7.Influenţa densităţii de semănat asupra unor elemente de producţie la diferite soiuri de soia

Autori: drd. REZI Raluca, Prof. Dr.Ioan HAŞ, dr. Eugen MUREŞANU

 8.Rezultate privind cultivarea soiurilor Onix, Felix, şi Cristina în condiţiile pedoclimatice de la Cojocna jud. Cluj.

Autor: drd.Paula NEAG  

 

26 februarie 2015:

9.Comportarea soiurilor de grau in conditiile Campiei Brailei

Autor :  Dr.ing. COŞOVEANU Remus, SCDA BRAILA

 10. Influenţa nivelului de fertilizare asupra producţiei şi a unor indici calitativi la unele soiuri de grâu de toamnă

Autori :Dr.CECLAN Ovidiu Adrian, dr.Ionut RACZ, dr.Rozalia KADAR, dr.Vasile MOLDOVAN

11.Prezentarea metodei de determinare a rezistenţei la secetă la grâul de toamnă, folosită la SCDA Turda

Autori: drd. Camelia URDĂ , Prof.dr.Marcel DUDA

 12.Evaluarea capacităţii de producţie şi a unor elemente component ale acesteia la orzoaica de primăvară la trei densităţi.

Autori: Florin RUSSU, Vasile MOLDOVAN

 13.Daunatorii graului in relatie cu schimbarile agrotehnologice si climatice actuale

  Autori: Dr.Dana MALSCHI, drd.Adina TĂRĂU, ing.Ana Maria VĂLEAN

 

    5 martie 2015:

14.Tehnologia de cultură la Artemisia annua în condițiile climatice din Transilvania

Autori: POP Ioan Aurel, OROIAN Ioan,  LOBONȚIU Iustina,  FRISS Zsuzsa,SCDCB Tg. Mureş

15. Impactul ruginei galbene asupra cantității și calității producției la liniile și soiurile de grâu cultivate în anul 2014 la Târgu Mureș

Autorii: LOBONȚIU Iustina, FRISS Zsuzsa, OROIAN Ioan, POP Ioan Aurel, SCDCB Tg. Mureş

 16.Baltirea apei in culturile de toamna – cauze si metode agrotehnice de reglare.

Autor:Prof.dr.RUSU Teodor,USAMV Cluj

17. Cunoasterea situatiei reale a imburuienarii terenurilor – veriga obligatorie a succesului in controlul buruienilor.

Autor:Prof.dr.BOGDAN Ileana,USAMV Cluj

 18.Micotoxine comune din produsele agro-alimentare”

Autor: Drd.Alexandru Gheţe, USAMV Cluj

 

 12 martie 2015:

19.Cercetări privind influenţa desimii de semănat asupra producţiei şi calităţii boabelor la Sorghum bicolor L.în condiţiile pedoclimatice din Centrul Moldovei.

Autori:POCHIŞCANU Simona Florina,Teodor ROBU, DRUŢU Cătălina

20. Cercetări privind stabilirea normei de sămânţă şi a spaţiului optim de nutriţie la specia Camelina sativa L.(camelină) în condiţiile pedoclimatice din Centrul Moldovei.

Autori:DRUŢU Adina Cătălina, LUPU Cornelia, NAIE Margareta

 21.Evaluarea agroproductivităţii unor soiuri şi hibrizi de cânepă monoică (Cannabis sativa L.),în urma aplicării ,,Metodei Secuieni’’ de cultivare.

Autori:POPA Diana, GǍUCǍ Constantin

 22. Cercetări privind evoluţia specie Autographa gamma L.(Ordinul Lepidoptera, Familia Noctuidae) în condiţiile din Centrul Moldovei.

Autori:Elena TROTUŞ, Simona POCHIŞCANU,Margareta NAIE, Alexandra BUBURUZ.

 

 19 martie 2015:

22.Eficacitatea tratamentelor cu erbicide la cultura graului si remanenta acestora la cultura postmergatoare , sfecla de zahar.

Autori: Susana MONDICI, Teofil FRITEA

 23.Performante ale unor hibrizi de floarea soarelui in nord-vestul tarii

Autori:SMIT GERGELY  Andrei, Florica MOISA

24.Azotul inteligent în cultura rapitei

Autor: drd.Gabriel Barson 

 25. Influenţa plantei premergătoare asupra producţiei de grâu de toamnă în experienţele de lungă durată.

Autor: drd.Valeria DEAC

 26.Rezultate privind productivitatea culturilor de porumb, soia, cartofi, şi sfeclă de zahăr la fertilizarea cu îngrăşământul foliar  agroargentum forte.

Autor:Dr. ing. Marius BĂRDAŞ

 

26 martie 2015

26.Importanţa lupinului dulce în alimentaţie”

Autor: drd.Romina Sabău

  27. Transmiterea unor caractere din populațiile locale la materialul ameliorat.

Autori : Drd.Carmen Daniela VANA, dr.Ana COPÂNDEAN, dr.Voichița HAȘ, drd.Roxana ȘUT – GHERMAN, drd.Andrei VARGA, prof.dr.Ioan HAȘ

 28. Variabilitatea fenotipică a unor linii consangvinizate de porumb din colecția S.C.D.A. Turda.

Autori : Drd.Roxana ȘUT – GHERMAN, dr.Voichița HAȘ, drd.Andrei VARGA, drd.Carmen VANA, dr.Ana COPÂNDEAN, prof.dr.Ioan HAȘ

29.Variabilitatea fenotipică a unor hibrizi de porumb creați la S.C.D.A. Turda.

Autori : Drd.Andrei VARGA,dr. Voichița HAȘ, drd.Roxana ȘUT – GHERMAN, drd.Carmen VANA, dr.Ana COPÂNDEAN, prof.dr.Ioan HAȘ

 

         Director                                   Secretar ştiinţific

Prof.Dr Ioan HAŞ             Dr. ing. Felicia MUREŞANU