Agricultura transilvana nr.22 – Martie 2015

Agricultura transilvana nr.22 – Martie 2015

CUPRINS
În loc de prefatã: „Despre înverzire…”
Prof.dr.Ioan Has – Directorul SCDA Turda

Opinii: Despre agricultura ecologica si protectia culturilor prin mijloace non chimice – întrebãri si rãspunsuri
Dr.Ing. Felicia Muresanu – secretar stiintific SCDA Turda

2014 – Cel mai cald an, din ultimii 58 ani la Turda
ing. Mircea IGNEA

Particularitatile biologice ale grâului
Dr. ing. Rozalia KADAR

Comportarea principalelor soiuri de grâu de toamnã cultivate în Transilvania, în condiþiile anului agricol 2013-2014
Dr. Ionut RACZ

Producerea de sãmãntã de calitate la soiuri de cereale pãioase create la SCDA Turda
Dr.ing. Ovidiu Adrian CECLAN, Dr. ing. Ionut RACZ

Studiul capacitãþii de înfrãþire si a greutãtii boabelor din spic într-un sistem neconcurential dintre plante în anii 2013 – 2014
Drd. Florin RUSSU

Influenta densitatii de semãnat asupra productiei soiurilor de soia create la SCDA Turda
Drd. ing. Raluca REZI, dr. ing. Eugen MUREªANU

Hibrizi noi de porumb înregistraþi la SCDA Turda în ultimi trei ani
Dr.ing.Ana COPÂNDEAN, dr.ing.Voichita HAS, drd.ing.Carmen VANA, drd.ing.Roxana SUT, drd.ing.Andrei VARGA, ing.Ionel POP

Mazãrea – tehnologia de cultivare în Transilvania   
Drd. Ing. Alina SIMON

Asolamentul cu rotaþie raþionalã de culturi, pivotul central al sistemului de agriculturã durabilã
Drd.ing. Felicia CHETAN

Ingrãsãmintele naturale – ce sunt si cum se folosesc            
Drd.ing. Valeria DEAC

Combaterea integratã a buruienilor din cultura de grâu
Dr. ing. Marius BÃRDAS

Metode de combatere a buruienilor din cultura de soia  
Drd. Ing.Cornel CHETAN

Dinamica bolilor foliare si de spic la câteva soiuri de grâu la SCDA Turda 2012-2014
Dr.ing.Loredana SUCIU, drd.ing. Laura SOPTEREAN, ing.Ana-Maria VÃLEAN

Recomandãri privind protecþia culturilor de cereale împotriva principalilor agenþi patogeni
Drd. ing. Laura Maria SOPTEREAN, Dr.ing.Loredana SUCIU

Managementul integrat de combatere a dãunãtorilor grâului
Dr.biolog. Dana MALSCHI, drd.ing.Adina Daniela TÃRÃU, ing.Ana Maria VÃLEAN, drd.ing.Cornel CHETAN, drd.ing.Nicolae TRITEAN

Abundenþa si dinamica sfredelitorului porumbului (Ostrinia nubilalis hbn.) în conditiile de la SCDA Turda
Ing.Ana-Maria VÃLEAN,  dr.ing.Felicia MURESANU, dr.ing.Loredana SUCIU

Aspecte ale uniformitãtii distributiei seminþelor în cuiburi. Viteza si precizia. Patinare sau alunecare 
Dr.ing. Grigore MOLDOVAN