Personal cercetare

Nr 

crt

STRUCTURA

FUNCŢIA CONTRACTUALA

DE CONDUCERE

DE EXECUŢIE

             CONDUCEREA    
1 Dr.ing.  Tritean Nicolae Director Cercetător ştiinţific
2 Ec. Serbănescu Elena Director Adjunct Economic  
3 Dr.ing. Russu Florin Marian Director Adjunct Stiintific Cercetător ştiinţific gr. I
           I   CERCETARE    
  1.   Laborator Ameliorare cereale păioase  
4 Dr.ing. Kadar Rozalia  şef de laborator cercetător ştiinţific gr. II
5 Dr.ing. Russu Florin Marian

 

cercetător ştiinţific
6 Dr.ing. Racz Ionuţ

 

cercetător ştiinţific
7 Dr.ing.Ceclan Ovidiu Adrian

 

cercetător ştiinţific
8 Drd.Porumb Ioana

 

asistent cercetare
9 Drd.Presecan Adina

 

asistent cercetare
  2.  Laborator Ameliorare porumb şi cercetare zootehnică
  2.1 Col. Ameliorare porumb    
10 Dr.ing. Copândean Ana şef de laborator gr.II cercetător ştiinţific gr. II
11 Dr.ing Muntean Edward Ioan    cercetător ştiinţific gr. I
12 Dr.ing. Haş Voichiţa   cercetător ştiinţific gr. I
13 Dr.ing.Vana Carmen Daniela   cercetător ştiinţific
14 Drd.Varga Andrei   cercetător ştiinţific
15 Drd.Călugăr Roxana Elena   cercetător ştiinţific
  2.2 Colectivul de Cercetări Zootehnice-selecţie conservativă ovine şi suine
16 Ing.Nagy Alexandru   cercetător ştiinţific gr. III
  3.  Laborator Ameliorare soia şi protecţia plantelor
  3.1 Col. Amerliorare soia    
17 Dr.ing. Mureşanu Eugen şef de laborator gr.II cercetător ştiinţific gr. II
18 Dr.ing. Rezi Raluca   cercetător ştiinţific
19 Dr.ing. Urdă Anca Camelia   asistent cercetare
  3.2 Col. Protecţia plantelor  
20 Dr.ing. Felicia Mureşanu şef de laborator gr.I cercetător ştiinţific gr. I
21 Dr.biolog Dana Malschi   cercetător ştiinţific gr. I
22 Drd.Tărău Adina Daniela   cercetător ştiinţific
23 Drd.Şopterean Laura Maria   cercetător ştiinţific
24 Drd.Vălean Ana Maria   asistent cercetare
  4.   Laborator Tehnologii şi mecanizare
  4.1Col.Tehnologii    
25 Ignea Mircea şef de laborator cercetător ştiinţific gr. III
26 Dr.ing. Bărdaș Marius   cercetător ştiinţific gr. III
27 Dr.ing. Cheţan Felicia   cercetător ştiinţific
28 Drd.Șimon Alina Mariana   cercetător ştiinţific
29 Dr.ing.Deac Valeria Mariana   cercetător ştiinţific
  4.2 Col. Mecanizare    
30 Dr.ing.Moldovan Grigore   cercetător ştiinţific gr. I
       
 
5.   Baza experimentală nr. 3 – producere de seminţe,  verigi iniţiale
31 Dr.ing. Chețan Cornel şef de bază exp. cercetător ştiinţific
       
  6. Sector uscare şi condiţionare seminţe
32 Dr.ing.Moldovan Grigore şef de sector cercetător ştiinţific gr. I