Anunt examen de promovare în grad/treaptă imediat superior/superioară la sediul instituției

ANUNȚ

 În conformitate cu H.G. nr 286/2011 art 41^1, Legea-cadru nr 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice conform art.31, Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Turda organizează examen de promovare  în grad/treaptă imediat superior/superioară  la sediul instituției, pentru urmatoarele dosare, în data de 25.06.2020 ora 9.00 pentru personalul încadrat Tesa, respectiv ora 12.00 pentru personalul încadrat la muncitori .

TESA

Nr. crtNr. dosarFunctia actualafuncția propusa pentru promovare  Bibliografia(Tematica)/Proba practica Anexa nr …….
1.843Inginer de sistem IInginer de sistem IAAnexa 1
2.844Economist IEconomist IAAnexa 2
3.864Economist IEconomist IAAnexa 3
4.845Economist IEconomist IAAnexa 4
5.846Inginer ecolog IIInginer ecolog IAnexa 5
            MUNCITORI
1.847Mecanic agricol IIMecanic agricol IAnexa 6
2.848Muncitor agricol calificat IIMuncitor agricol calificat IAnexa 7
3.849Muncitor calificat II (cioban)Muncitor calificat I (cioban)Anexa 8
4.850Sofer IISofer IAnexa 9

            Examenul de promovare în grad superior va consta intr-o probă scrisă/proba practica.

            Afișare rezultate în data de : 25.06.2021

            Termen depunere contestații : 28.06.2021

            Afișare rezultate contestații : 29.06.2021

            Afișare rezultate finale : 29.06.2021

Informaţii privind întocmirea dosarului şi bibliografia, se pot obţine la sediul instituției ,pe site-ul unitații  și la  telefoanele 0264 / 311680 (1) Comp.Juridic. Termenul limită de depunere a dosarelor este 18.06.2020.

DIRECTOR,

DR.ING. TRITEAN NICOLAE