Anunt privind selecția dosarelor candidaților înscriși pentru ocuparea postului scos la concursul din data de 29.03.2021

În urma selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în 29.03.2021 pentru ocuparea  posturilor vacante de economist IA in cadrul Serviciului Financiar Contabilitate si economist IA in cadrul Lab. Exp. Nr. 2 Zootehnic al Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda, comisia de concurs a constatat următoarele:

 S-au depus dosarele de înscriere la concurs :

  • Dosar nr.434 pt. economist IA – Serviciul Financiar Contabilitate
  • Dosar nr.451 pt.economist IA – Laborator Exp. Nr.2 Zootehnic

Comisia  stabilită pentru organizarea și desfășurarea concursului, din data de 29.03.2021 , a verificat îndeplinirea condițiilor de participare la concurs, conform H.G. nr. 286 / 2011,  , precum și a criteriilor specifice cuprinse în anuțul publicat in Monitorul Oficial nr. 189 din 08.03.2021 și pe site-ul propriu al S.C.D.A.-Turda și a constatat următoarele:

  • Dosar nr.434 – dosar admis
  • Dosar nr.451 – dosar admis

Rezultatele privind selecția dosarelor candidaților înscriși la concurs se vor afișa la sediul și pe site-ul Stațiunii de Cercetare –Dezvoltare Agricolă Turda.

                                     Președinte:   Ec.Chetan Vasile Ovidiu

                                     Membri:        Ec. Săvan Ilie

                                                            Dr.ing.Russu Florin Marian

                                     Secretar:       Ec. Balla Liliana Mihaela