Anunt pentru ocuparea posturi temporar vacante

Nr.357/05.03.2021

Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Turda organizează concurs la sediul instituției  în data de 29 martie 2021, ora 9.00, pentru ocuparea următoarelor posturi temporar vacante  conform H.G.nr.286/2011,modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014.

 Denumirea posturilor :

 •  economist grad IA , post vacant contractual, pe perioadă determinată de 12 luni, în cadrul Serviciului Financiar- Contabilitate
 • economist grad IA , post vacant contractual, pe perioadă determinată de 12 luni, în cadrul Laboratorului Experimental nr.2 Zootehnic.

Condiții specifice de participare la concurs:

 • studii superioare de lunga durata, specializarea economist
 • vechime- minim 5 ani în specialitatea financiar -contabilitate (experiența în contabilitatea bugetară constituie un avantaj).

Calendarul de desfăşurare a concursului:

– 29.03.2021, ora 9.00 – proba scrisă

– 29.03.2021, ora 12.00 – interviu ( sau la o dată stabilita ulterior după proba scrisă)

            Afișare rezultate și termen de depunere a contestațiilor:

 • 24.03.2021 – afișarea rezultatului –  selecția dosarelor de concurs
 • 25.03.2021 – depunere contestații – selecția dosarelor
 • 29.03.2021  ora 12.00 – afișarea rezultatului la proba scrisă
 • 29.03.2021 – depunere contestații proba scrisă
 • 29.03.2021 – pâna la ora 15.00 afișare rezultate interviu
 • 30.03.2021 – depunere contestații – interviu
 • 05.04.2021 (cel târziu) – afișare rezultate finale. 

             Mai multe informații cu privire la conținutul dosarului de înscriere, bibliografia etc, se pot obține de la d-na Balla Liliana Mihaela- economist la Comp. Resurse umane,salarizare, la sediul instituției,de pe site-ul scdaturda.ro și la telefoanele 0264 / 311680 (1).

Termenul limită de depunere a dosarelor este 19.03.2021 ora 15.00 la sediul instituției – Comp.Resurse umane,salarizare.

DIRECTOR,                                                                           

DR.ING. TRITEAN NICOLAE