Anunt pentru ocuparea unor posturi de funcții contractuale

Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Turda organizează concurs la sediul instituției  în datele de:19,20,21,25 noiembrie 2019 pentru ocuparea următoarelor posturi de funcții contractuale  astfel:

1.Pe perioadă determinată de 12 luni  în data de 19.11.2019 ora 9.00:

 • 1 post de auditor intern la Comp.Audit şi Control Intern- studii superioare ,minim 5 ani experienţă în specialitate din care cel puţin 2 ani ca auditor;
 • 1 post de expert achiziţii publice cu ½ normă la Comp.Achiziţii Publice – studii superioare economice /juridice, minim 5 ani experienţă în specialitate;
 • 1 post de consilier juridic cu ½ normă la Comp.Juridic – studii superioare, minim 5 ani experienţă în specialitate;
 • 1 post de economist în cadrul Serv.Financiar Contabilitate,Calculatoare – studii superioare, minim 5 ani experienţă în domeniul financiar contabil;
 • 1 post de economist în cadrul Serv.Financiar Contabilitate,Calculatoare – studii superioare, minim 3 ani experienţă în specialitate;
 • 2 posturi de economişti la Comp.Resurse Umane,Salarizare – studii superioare, minim 3 ani experienţă în specialitate;
 • 1 post de economist în cadrul Serv.Patrimoniu, Investiţii, Marketing şi Acţionari  –  studii superioare, minim 3 ani experienţă în specialitate.

2.Pe perioadă determinată de 12 luni  în data de 20.11.2019 ora 9.00:

 –    1 post de inginer agronom în cadrul Lab.Uscare – Condiţionare Seminţe – studii superioare,  fără vechime;

–     1 post de inginer agronom în cadrul Serv.Patrimoniu, Investiţii, Marketing şi Acţionari  – studii superioare ,minim 5 ani experienţă în specialitate;

–    1 post de asistent  –  în domeniul agricol în cadrul Lab.Ameliorare Porumb – studii medii (diplomă de bacalaureat), minim 2 ani experienţă în agricultură;

 • 1 post de tehnician agricol în cadrul cadrul Lab.Exp.Mixt nr.4 Bolduţ – studii medii (diplomă de bacalaureat) ,minim 2 ani experienţă în agricultură;
 • 3 posturi de mecanici agricoli în cadrul : Lab.Amel.Păioase, Lab.Exp.nr.1 Vegetal, Lab.Exp.nr.3 PS – studii generale şi calificare/şcoală profesională şi permis conducere , fără vechime;
 • 1 post de electromecanic în cadrul Lab.Uscare –  Condiţionare Seminţe – studii generale şi calificare/şcoală profesională , minim 3 ani experienţă în domeniu;
 • 1 post de electrician în cadrul Lab.Uscare –  Condiţionare Seminţe  – studii generale şi calificare/şcoală profesională , minim 3 ani experienţă în domeniu;
 • 1 post de mecanic utilaje în cadrul Lab.Uscare – Condiţionare Seminţe – studii generale şi calificare/şcoală profesională, minim 2 ani experienţă în domeniu;
 • 1 post de electrician la Comp.Administrativ – studii generale şi calificare/şcoală profesională, minim 3 ani experienţă în domeniu;
 • 1 post de lăcătuş mecanic la Comp.Administrativ   – studii generale şi calificare/şcoală profesională, minim 3 ani experienţă în domeniu;
 • 1 post de zidar la Comp.Administrativ – studii generale şi calificare/şcoală profesională, minim 3 ani experienţă în domeniu;
 • 1 post de strungar la Comp.Administrativ – studii generale şi calificare/şcoală profesională, minim 3 ani experienţă în domeniu;
 • 1 post de sudor la Comp.Administrativ – studii generale şi calificare/şcoală profesională , minim 3 ani experienţă în domeniu;
 • 1 post de buldoexcavatorist la Comp.Administrativ – studii generale şi calificare/şcoală profesională , minim 2 ani experienţă în domeniu;
 • 7 posturi de muncitori  calificaţi în domeniul agricol în cadrul Lab.Exp.nr.l Vegetal (2), Lab.Ameliorare Păioase (2), Lab. Amel Soia (1), Lab. Tehnologii (1), Lab. Prot. Plantelor (1) –  studii generale şi calificare/şcoală profesională, minim 1 an experienţă în domeniu;
 • 1 post de muncitor calificat în zootehnie în cadrul Lab.Exp.nr.2 Zootehnic – studii generale şi calificare/şcoală profesională, minim 2 ani experienţă în domeniu;
 • 4 posturi de paznici la Comp. Administrativ, minim 3 ani experienţă în domeniu;

3.Pe perioada determinata de 09 luni  în data de 20.11.2019 ora 9.00:

 • 1 post de bucătar  la Cantină; studii generale şi calificare/şcoală profesională, minim 2 ani experienţă în domeniu;

4.Pe perioada determinata de 12 luni  în data de 21.11.2019 ora 9.00:

 • 14 posturi de muncitori necalificati în zootehnie în cadrul Lab.Exp. nr.2 Zootehnic (8), Lab. Exp.Mixt nr.4 Bolduţ (6) – scoală generală,fară vechime;
 • 6 posturi de muncitori necalificaţi în agricultură Lab.Amel. Porumb (3), Lab. Exp.nr.1 vegetal (3) – scoală generală,fară vechime;
 • 8 posturi de muncitori necalificaţi – încarcatori-descărcători,manipulanţi marfa – în cadrul Lab.Uscare –  Condiţionare Seminţe – scoală generală, fară vechime.
 • 1 post de muncitor necalificatechipa de construcţii la Comp. Administrativ- scoală generală, fară vechime.
 • 1 post de femeie de serviciu la Comp. Administrativ- scoală generală, fară vechime.
 • 2 posturi de muncitori necalificaţi în cadrul Serv.Patrimoniu, Investiţii, Marketing şi Acţionari   scoală generală, fară vechime.

5.Pe perioadă nedeterminată în data de 25.11.2019 ora 9.00:

 • 1 post de Cercetător ştiinţific gr.I în domeniul ameliorării plantelor şi în specialitatea ameliorare cereale păioase – să fie  CS gr.II şi să aibă titlu de doctor;
 •  1 post de Cercetător ştiinţific gr.I în domeniul ameliorării plantelor şi în specialitatea ameliorare porumb –  să fie  CS gr.II şi să aibă titlu de doctor.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

– 19.11.2019,ora 9.00 – proba scrisă ; ora 11.00 – proba orală

– 20.11.2019,ora 9.00 – proba scrisă ; ora 11.00 – proba orală

– 21.11.2019,ora 9.00 – proba practică ; ora 13.00 – proba orală                                                                   

– 25.11.2019,ora 9.00 – analiza dosarului de înscriere la concurs şi a mapei de lucrări; ora 12.00 – interviu cu comisia de concurs.

         Informaţii suplimentare, se pot obţine la sediul instituției din Turda, Str.Agriculturii nr. 27 ,jud Cluj și la telefoanele 0264-311680(1) Comp. Resurse Umane. Tematica şi bibliografia specifice fiecărui post se gaseşte în format electronic pe site –ul instituţiei sau poate fi solicitat la Comp. Resurse umane, salarizare. Termenul limită de depunere a dosarelor este 19.11.2019 pentru posturile de CS I şi 13.11.2019 pentru celelalte posturi.

Click aici pentru Documentatie.

                                                                                           DIRECTOR,                                                                          DR.ING. TRITEAN NICOLAE