Precizari privind anuntul pentru ocuparea posturilor vacante din 28.10.2019

Pentru concursurile organizate de Staţiunea de Cercetare–Dezvoltare Agricolă Turda  în datele de: 19,20,21,25 noiembrie pentru ocuparea unor posturi precizăm următoarele:

1.Afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor se va face în termen de o zi lucrătoare de la data limită de depunere a dosarelor la sediu si pe site-ul unităţii.

2.Afişarea rezultatelor  finale obţinute la probele de concurs va avea loc in ziua următoare datei desfăşurării fiecărui concurs, la sediu şi pe site-ul unităţii.

3.După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz,candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi /sau a probei practice şi a interviului.

DIRECTOR,

DR.ING. TRITEAN NICOLAE