Anunt concurs angajare 19.03.2020-posturi vacante și temporar vacante

Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Turda organizează concurs la sediul instituției  în data de 19 martie 2020  pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante și temporar vacante :

Pe perioada nedeterminată

1 post de auditor intern – studii superioare ,minim 5 ani experienţă în specialitate;

Pe perioada determinată de 12 luni:

1 post de cercetător științific gr.I   în domeniul tehnologia substanțelor organice- chimie analitică , minim 3 ani experienţă în specialitate și în  gradul  de  CSI;

1 post de cercetător științific gr.III  în domeniul protectia plantelor- fitopatologie , minim 3 ani experienţă în specialitate  și în  gradul  de  CS III;

1 post de asistent de cercetare științifică în zootehnie  –  studii superioare,fără vechime.

1 post de consilier juridic  – studii superioare, minim 5 ani experienţă în specialitate;

1 post de expert achiziţii publice  – studii superioare economice /juridice, minim 3 ani experienţă în specialitate;

1 post de economist(contabilitate) – studii superioare, minim 5 ani experienţă în domeniul financiar contabil;

1 post de economist (investiţii, marketing)  –  studii superioare, minim 3 ani experienţă în specialitate.

6 posturi de mecanici agricoli – studii generale şi calificare/şcoală profesională şi permis conducere , fără vechime;

2 posturi de muncitori calificați în construcții – studii generale şi calificare/şcoală profesională, minim 3 ani experienţă ;

1 post de electromecanic(Lab.Uscare –  Condiţionare Seminţe) – studii generale şi calificare/şcoală profesională , minim 3 ani experienţă în domeniu;

1 post de muncitor  calificat în culturi vegetale-  studii medii cu diplomă de bacalaureat şi  minim 3 ani experienţă în domeniu;

1 post de paznic,  minim 3 ani experienţă în domeniu ;

5 posturi de muncitori necalificati în zootehnie – scoală generală,fără vechime;

6 posturi de muncitori necalificaţi – încărcători-descărcători,manipulanţi marfă,casieri încasatori parcare –    şcoală generală,fără vechime;

1 post de muncitor necalificat în construcții – şcoală generală,fără vechime

       Pe perioada determinată de 9 luni

1 post de bucătar  la cantină; studii generale şi calificare/şcoală profesională, minim 2 ani experienţă în domeniu;

   Calendarul de desfăşurare a concursului:

 • 13.03.2020 până la ora 15.30 –  termen limita de depunere a dosarelor;
 • 19.03.2020 – ora 10.00 proba scrisă / practică; ora 13.00 interviu.
  • Probă eliminatorie la limbă engleză numai pentru postul de asistent de cercetare zootehnică:

-19.03.2020 ora 8:00 –  proba scrisă; ora 9:30 – proba orală;

Afisare rezultate şi termen de depunere a contestaţiilor:

 • afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor se va face în data de 16.03.2020, la sediu si pe site-ul unităţii.
 • contestaţiile in ceea ce priveşte selecţia dosarelor se pot depune pâna cel târziu în data de 17.03.2020 (inclusiv)
 • afişarea rezultatelor obţinute la fiecare probă de concurs se va face până  în data de 20.03.2020(inclusiv) la sediu şi pe site-ul unităţii.
 • contestaţiile in ceea ce priveşte proba scrisa/proba practică, respectiv interviul   se pot depune pâna cel târziu în data de 23.03.2020 (inclusiv)
 • rezultatele finale ale concusului se vor afişa în data de 24.03.2020

     Dosarul de concurs se depune la sediul unităţii la Comp. Resurse Umane, Salarizare;

 Documentele aferente concursului, respectiv documentele necesare pentru întocmirea dosarului de concurs, condițiile generale, cele specifice şi bibliografia  pot fi obținute:

 • de pe site-ul instituției Click aici pt documentatie;
 • de la sediul instituției ;
 • la telefoanele 0264 / 311680 (1),Comp. resurse umane,salarizare.

                                                                                           DIRECTOR,                                                                           DR.ING. TRITEAN NICOLAE