PROGRAMUL SESIUNII INTERNE DE REFERATE ŞI COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE 2020

PROGRAMUL SESIUNII INTERNE DE REFERATE ŞI COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE 2020

13 februarie 2020:

 1. PRODUCȚIA DE BOABE LA 75 DE SOIURI EUROPENE DE SOIA DIN GRUPE DE MATURITATE DIFERITE ÎN CONDIȚIILE CLIMATICE DIN CÂMPIA TRANSILVANIEI

      Autori: Drd. Adrian NEGREA, prof. Teodor RUSU, dr. Raluca REZI, dr. Camelia URDĂ, dr. Eugen MUREŞANU

 1. REACȚIA UNOR VARIETĂȚI DE SOIA LA APLICAREA BIOSTIMULATORILOR DE CREȘTERE

Autori: Drd. Vasile Oltean, prof. dr. Roxana VIDICAN prof. dr. Ioan ROTAR, dr. Valeria DEAC, dr. Felicia CHEȚAN, dr. Alina ȘIMON, dr. Marius BÂRDAȘ, dr. Alin POPA

 1. INFLUENȚA FERTILIZĂRII MINERALE ASUPRA PRODUCȚIEI ȘI A ELEMENTELOR DE PRODUCTIVITATE LA UNELE GENOTIPURI DE SOIA

Autori: Drd. Vasilena SUCIU, dr. Camelia URDĂ, dr. Raluca REZI, drd. Adrian NEGREA, dr. Eugen MUREŞANU

20 februarie 2020:

 1. ANALIZA CONDIȚIILOR DE MEDIU ȘI EFECTELE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

Autori: dr. Alina ȘIMON, drd. Vasile OLTEAN, drd. Alin POPA, dr. Felicia CHEȚAN, dr. Valeria DEAC, dr. Marius BĂRDAȘ

 • INFLUENȚA ÎNGRĂȘĂMINTELOR ORGANICE ASUPRA ASIMILAȚIEI ȘI PRODUCȚIEI LA CULTURA DE SOIA ÎN DIFERITE SISTEME DE LUCRARE A SOLULUI

Autori: Dr. Marius BĂRDAȘ, dr. Felicia   CHEȚAN, dr. Alina ȘIMON, dr. Valeria DEAC, drd. Alin POPA, drd. Vasile OLTEAN

 • REZULTATE PRIVIND INFLUENȚA SISTEMULUI DE LUCRARE A SOLULUI ASUPRA CALITĂȚII ȘI CANTITĂȚII PRODUCȚIEI DE PORUMB, ÎN CÂMPIA TRANSILVANIEI

Autori: Drd. Alin POPA, prof. Teodor RUSU, dr. Alina ȘIMON, dr. Felicia CHEȚAN, dr. Marius BĂRDAȘ, dr. Valeria DEAC, drd. Vasile OLTEAN

 • STUDIUL PAJIȘTILOR NATURALE DE LA SCDA TURDA

Autori: drd. Ioan GAGA, prof. Ioan ROTAR, prof. Florin PĂCURAR, dr. Ioana VAIDA, dr. Anca PLEȘA, dr. Cornel CHEȚAN

27 februarie 2020

 1. SOIL NAVIGATOR – UN PROGRAM ON-LINE DE ASISTENȚĂ ÎN LUAREA DECIZIILOR PENTRU EVALUAREA ȘI OPTIMIZAREA FUNCȚIILOR SOLULUI

Autori: Prof. Teodor RUSU, Stefan BAKOS, Horia CACOVEAN, Paula Ioana MORARU, Ileana BOGDAN

 • INFLUENȚA UNOR BIOSTIMULATORI ASUPRA PRODUCȚIEI DE BIOMASĂ LA UNII HIBRIZI DE RAPIȚĂ

Autori: Drd. Katalin MOLNÁR, prof. Marcel DUDA

 • CERCETĂRI PRIVIND INFLUENȚA REGULATORILOR DE CREȘTERE ASUPRA PRODUCȚIEI ȘI INDICILOR DE CALITATE LA SOIURILE DE GRÂU DE TOAMNĂ CULTIVATE ÎN CÂMPIA TRANSILVANIEI

               Autori: Drd. Adina VARADI, prof. Marcel DUDA, dr. Rozalia KADAR

 • Diabrotica v. virgifera ÎN ROMÂNIA – MONITORIZARE ȘI POSIBILITĂȚI DE COMBATERE

Autori: Dr. Felicia MUREȘANU

5 martie 2020:

 1. CREAȚII RECENTE DE GRÂU ALE SCDA TURDA

Autori:  Dr. Rozalia KADAR, dr. Ionuț RACZ, drd. Adina VARADI, drd. Diana HIRIȘCĂU, dr. Adrian CECLAN

 • SCHIMBĂRILE CLIMATICE ȘI AGRICULTURA

 Autori: Dr. Alina AGAPIE

 • NOUL SOI DE CÂNEPĂ DIOICĂ TEODORA

Autori: Prof. Valeriu TABARĂ, drd. Anca PANDA, conf. Marinel HORABLAGA, ing. Amalia NEAG

 • COMPORTAREA UNOR HIBRIZI DE TURDA ÎN CADRUL UNOR LOTURI DEMONSTRATIVE ÎN ANII 2018-2019

Autori: Drd. Andrei VARGA, dr. Voichița HAȘ, dr. Carmen VANA, drd. Anca CECLAN, dr. Roxana CĂLUGĂR, dr. Ana COPÂNDEAN

 • DINAMICA PROGRESULUI GENETIC ÎN CREAREA HIBRIZILOR PENTRU ZONE CU REGIM TERMIC LIMITAT LA SCDA TURDA

Autori: Drd. Andrei VARGA, dr. Voichița HAȘ, dr. Carmen VANA, drd. Anca CECLAN, dr. Roxana CĂLUGĂR, dr. Ana COPÂNDEAN

12 martie 2020

 1. REZULTATE PRELIMINARE PRIVIND INFLUENȚA UNOR FACTORI TEHNOLOGICI ASUPRA ATACULUI PRODUS DE LARVELE SPECIEI Ostrinia nubilias Hbn. ÎN CONDIȚIILE DIN CENTRUL MOLDOVEI

Autori: Drd. Paula PINTILIE, dr. Elena TROTUȘ, drd. Roxana AMARGHILOAIEI, dr. Simona ISTICIOAIA

 • REZULTATE PRIVIND INFLUENȚA UNOR FACTORI PEDOCLIMATICI ȘI TEHNOLOGICI ASUPRA PRODUCȚIEI ȘI CALITĂȚII BOABELOR DE SORG

Autori: Drd. Maria BOSTAN, dr. Simona ISTICIOAIA, dr. Oana MÎRZAN

 • COMPORTAREA UNOR SOIURI DE SOIA ÎN CONDIȚIILE PEDO-CLIMATICE DIN CENTRUL MOLDOVEI

Autori: Dr. Alexandra LEONTE, dr. Simona ISTICIOAIA, drd. Roxana AMARGHIOALEI

 • CERCETĂRI PRIVIND INFLUENȚA UNOR SECVENȚE TEHNOLOGICE ASUPRA PRODUCȚIEI DE TOPINAMBUR ÎN CONDIȚIILE DE LA SCDA SECUIENI

Autori: Dr. Oana MÎRZAN, dr. Margareta NAIE, dr. Alexandra LEONTE, dr. Simona ISTICIOAIA, drd. Maria BOSTAN