Concurs pentru ocuparea unui post pe durată determinată de Asistent de Cercetare Științifică

Concurs pentru ocuparea unui post pe durată determinată de Asistent de Cercetare Științifică

Asistent de Cercetare Științifică

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda organizează concurs pentru ocuparea unui post de Asistent de Cercetare Științifică – ACS, personal contractual pe durată determinată pentru înlocuirea titularului postului, până la încetarea proiectului PN III P3 SEDMAGRO TASS-MIM ‘’ Tehnologii de aplicare la cultura de soia a sistemului de management integrat cu impact redus asupra mediului, în vederea protejării agrosistemelor ‘’ – responsabil proiect dr. ing. Mureșanu Felicia.

               Ocuparea postului de Asistent de Cercetare Științifică – ACS se face prin concurs, în condițiile legii și cu respectarea metodologiei de concurs.

               Candidații care participă la concursul pentru ocuparea postului de ACS în cadrul SCDA Turda trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. Condiții generale:
 2. Să aibă experiență în domeniul de activitate al SCDA Turda și pregătire profesională corespunzătoare dovedită prin diploma de studii superioare;
 3.  CV pentru experiența în domeniul de activitate;
 4. Să fie absolvent de studii superioare cu examen de licență; în cazul în care diploma nu a fost eliberată încă de instituția de învățământ unde a fost susținut examenul de licență, poate fi depusă la dosar o adeverință care să ateste absolvirea examenului de licență, media examenului și a anilor de studii;
 5. Abilități de comunicare;
 6. Capacitatea de a lucra în echipă;
 7. Disponibilitatea de a respecta termenele proiectelor în lucru;
 8. Cunoștințe de limba engleză și a termenilor de specialitate.
 9. Condiții specifice:
 10. Să fie absolvenți cu examen de licență sau diplomă în domeniul de specialitate a postului scos la concurs;
 11. Cunoștințe de specialitate, precum și tehnică de laborator;
 12. Minim un an lucrat în cercetare agricolă.

Încadrarea pe post se face cu contract pe durată determinată până la încetarea proiectului(05 septembrie 2020), pe perioada suspendării contractului de muncă al titularul de post aflat în concediu pentru îngrijire copil până la împlinirea vârstei de 2 ani.

Data, ora și locul de desfășurare a probei scrise: 23.03.2020 ora 9:00 la sediul SCDA Turda str. Agriculturii nr. 27 jud. Cluj .

Concursul constă în:

 • Susținerea probei scrise de specialitate conform bibliografiei;
 • Susținerea probei de limba engleză – scris și oral;
 • Interviu.

Tematica si bibliografie pentru concurs.

Data limită de depunere a dosarului de concurs: 18.03.2020 ora 15:00.

Relații suplimentare: Comp. Resurse Umane – Salarizare Tel. 0264311680(1) e-mail office@scdaturda.ro

     DIRECTOR,                                                                                        DIRECTOR PROIECT,   

DR.ING. TRITEAN NICOLAE                                                               DR.ING. MUREȘANU FELICIA