Tebea

Particularitati esentiale

-soi cu talia plantelor 100-120 cm;

-spicul aristat alb;bobul mare, ovoidal, roşu deschis;

-MMB 44-50 g; capacitatea de înfrăţire bună 3.8 fraţi/plantă;

-rezistenţă bună la făinare, rugini, septorioză,mijlocie la cădere;

-producţii cuprinse între 4400 şi 5980 kg/ha.

Zone de favorabilitate

-Zonele favorabile grâului de primăvară.