Daciana

Particularitati esentiale

-soi precoce,intensiv, perioadă de vegetaţie de 70-72 zile;

-bună capacitate de producţie şi o foarte bună adaptabilitate ecologică;a realizat în medie pe trei ani, în Transilvania şi Moldova producţii de 4000 kg/ha;

-ritm rapid de creştere în primele faze de vegetaţie;

-spicul este lung de 12cm, foarte dens ;talia plantelor este scundă, fiind cuprinsă între 68-75 cm;are o foarte bună rezistenţă la cădere;

-conţinut scăzut în proteine între 10,5-11,5%;

-conţinut ridicat de amidon în jur de 63%;soi cu o bună pretabilitate pentru bere.

Zone de favorabilitate

Zonele colinare şi precolinare, precum şi zona premontană din Transilvania, Moldova şi sudul Banatului.