Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda ,,Ziua Grâului, a Păinii şi Fertilizării culturilor’’

La Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Turda a avut loc un eveniment tradiţional: ,,Ziua grâului, a pâinii și fertilizării culturilor’’, prima ediţie a acestui eveniment a avut loc în anul 1994, aflându-ne în acest an-2019, la a-25-a ediţie.

Scopul acestui eveniment, la care participă fermieri din zona de influenţă a staţiunii şi nu numai, oficialităţi din domeniul agriculturii, precum şi cadre didactice de la USAMV Cluj-Napoca, este de a informa participanţii despre diferitele aspecte  specifice  culturii  grâului  de toamnă , de primăvară şi  orzului  din anul   agricol  2018-2019, vizitarea câmpurilor  experimentale şi a loturilor demonstrative şi   prezentarea noilor soiuri de cereale păioase înregistrate recent, precum şi elementele de tehnologie ale soiurilor create la SCDA Turda, specifice zonei.   

Printre cele aproape 150 de persoane care au participat la această sărbătoare s-a aflat Vicepreşedintele ASAS Bucureşti, dl.academician, dr.Marian BOGOESCU, profesori de la USAMV Cluj-Napoca, printre care prof.dr.Ioan ROTAR,  prof.dr.Mihai RUSU, profesori de la USAMV Timişoara, reprezentanți ai instituțiilor similare cu SCDA Turda, de la Livada şi Lovrin; producători agricoli din județele Alba, Mureș, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Sibiu, Satu-Mare și Cluj; au fost prezenţi în număr semnificativ reprezentanţi ai inspectoratelor teritoriale pentru controlul calităţii seminţelor, ai unităţilor fitosanitare, ai direcţiilor agricole judeţene; prezenţa a fost evidentă şi a reprezentanţilor unor companii producătoare şi distribuitoare de îngrăşăminte,pesticide şi seminţe: Azomureş, Alcedo, BASF,Chemark, Innvigo,Nufarm, Summit Agro etc.

Din partea SCDA Turda, au participat: directorul instituţiei,dr.ing.Nicolae TRITEAN, secretarul ştiinţific,dr.ing.Felicia MUREŞANU,şeful colectivului de cercetători ai laboratorului de ameliorare cereale păioase,dr.ing.Rozalia KADAR,alături de ceilalţi colegi, cercetători din cadrul laboratorului de Agrofitotehnie, de Protecţia Plantelor, şeful fermei vegetale, dr.ing.Cornel CHEŢAN.

La începutul programului, directorul SCDA Turda,  dr. ing.Nicolae TRITEAN a adresat participanţilor cuvântul de bun-venit, după care a trecut în revistă soiurile de cereale păioase create la SCDA Turda :grâu de toamnă : Arieşan, Apullum, Turda 95, Turda 2000, Dumbrava, Andrada, Codru; grâu de primăvară: Pădureni; triticale de primăvară: Ţebea; ovăz de primăvară: Mureş; orzoaică de primăvară:Daciana, Capriana, Jubileu, Romaniţa.

De asemenea, a informat că avem noutăţi în acest domeniu:s-a obţinut în acest an-2019 înregistrarea la ISTIS Bucureşti, a două soiuri de grău : Dumitra-un soi de grău de toamnă, care oferă producţii mari şi calitate bună şi Taisa-un soi de grâu cu caracter umblător sau facultative, se poate semăna şi în toamnă şi primăvara.

In continuare, dr.ing.Felicia MUREŞANU, secretarul ştiinţific al SCDA Turda,a prezentat condiţiile climatice ale anului agricol, august 2018-iunie prima decada 2019, care nu au fost dintre cele mai favorabile, având o toamnă caldă şi secetoasă, urmând apoi lunile decembrie 2018 şi ianuarie 2019 calde şi excesiv de ploioase(ploi şi zăpadă), după care două luni (februarie şi martie) calde şi secetoase; luna aprilie a fost caldă şi foarte ploioasă cu peste 16 l/mp.faţă de media pe 60 de ani( 45,9l/mp.); luna mai a fost excesiv de ploioasă, cu 83,7 l/mp.peste media pe 60 de ani (68,7l/mp.).

In aceste condiţii, a fost  semnalată importanţa tratamentelor la sămânţă cu insecto-fungicide pentru a preveni atacul cicadelor şi afidelor, care au avut un zbor intens în lunile de toamnă favorizând apariţia atacului de piticire la reluarea vegetaţiei în lunile de primăvară.

S-au făcut referiri şi la rezerva de apă din sol, deși cantitatea de precipitații a variat în toată această perioadă, rezerva de apă din sol nu a avut de suferit în primii 20 cm, excepție făcând luna septembrie a anului 2018, în care valoarea rezervei de apă înregistrată în cea de a treia decadă (405,3 m3/ha) a fost sub nivelul plafonului minim(461,8 m3/ha); rezerva de apă din sol determinată pe adâncimea 20-50 cm a înregistrat variații, situându-se totuși peste limita plafonului minim(1605,8 m3/ha), datorită faptului că precipitațiile înregistrate în această perioadă nu au avut aspect torențial, iar apa provenită din precipitații deși nu a fost cantitativă a reușit să se infiltreze în sol, în lunile aprilie și mai înregistăndu-se un exces de peste 200 m3/ha; pe adâncimea 50-100 cm, rezerva de apă a înregistrat atât valori peste plafonul minim (3589,4 m3/ha), dar și valori sub acest plafon, totuși plantele nu au avut de suferit lipsei de apă de pe această adâncime deoarece sistemul radicular al plantelor de grâu este situat mai sus.

Condiţii climatice menţionate din anul agricol 2018-2019, au fost mai puţin favorabile culturii grâului de toamnă din Câmpia Transilvaniei.

In continuare, a urmat vizita în câmpul de Ameliorare Cereale păioase( grâu de toamnă, grâu de primăvară, triticale, ovăz),unde echipa de cercetători alături de de şeful laboratorului dr.ing.Rozalia KADAR, ne-au prezentat soiurile de grâu de toamnă create la SCDA Turda şi care s-au văzut la faţa locului (soiurile mai vechi Arieşan, Dumbrava etc.),  soiurile noi (Andrada,Codru) şi soiurile înregistrate în acest an,  (Dumitra şi Taisa); d-na dr.s-a referit la comportarea soiurilor menţionate la condiţiile climatice menţionate în toamna anului 2018, inclusiv primăvara 2019 şi până în prezent, precum  şi la modul în care acestea au influenţat creşterea şi dezvoltarea culturilor de cereale.

S-au vizitat şi un lot demonstrativ semănat după soia cu  soiul de grâu de toamnă Andrada,creat la SCDA Turda,cu adaptabilitate bună la condiţiile climatice diferite de la un an la altul, capabil să asigure producţii ridicate şi stabile în Transilvania şi nu numai.

Vizita în câmp s-a încheiat cu prezentarea colegilor de la companiile menţionate, a diferitelor produse de protecţia plantelor şi îngrăşăminte foliare, care se utilizează în tehnologia de cultivare a grâului de toamnă.

Doresc să afirm că acest eveniment:,,Ziua Grâului, a Păinii şi Fertilizării  culturilor’’din 12 iunie 2019, al SCDA Turda îl dedicăm celor două soiuri de grâu înregistrate în acest an (Dumitra – grâu de toamnă  şi Taisa – grâu umblător sau facultativ) şi autorilor acestor creaţii: dr.Rozalia Kadar, dr.Ionuţ Racz, dr.Adrian Ceclan, Drd.Diana Hirişcău, drd.Adina Varadi, alături de ceilalaţi angajaţi ai laboratorului de ameliorare cereale păioase, cărora le adresez sincere felicitări.

 

                                  Dr. Ing. Felicia MUREŞANU CS I

                                       Secretar Ştiinţific

                                                     Staţiunea De Cercetare Dezvoltare Agricolă TURDA