Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda organizează în data de 17 noiembrie 2021 ora 9.00, la sediul instituției, concurs pentru ocuparea a 18 posturi temporar vacante

Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Turda organizează concurs la sediul instituției  în data de 17 noiembrie 2021, ora 9.00, pentru ocuparea a 18 posturi temporar vacante, conform H.G.nr.286/2011, modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014, după cum urmează:

Perioadă determinată de 22 luni

 •  1 post de inginer ecolog – studii superioare de specialitate, fara experienta.

Pe perioada determinata de 12 luni:

 • 1 post de asistent  cercetare (tehnician agricol) – studii liceale cu diploma de bacalaureat, fară experiență în domeniu;
 • 3 posturi de mecanici agricoli – studii generale și calificare/școală profesională, minim 1 an de experiență în domeniu;
 • 1 post de muncitor calificat in culturi vegetale-  studii generale și calificare/școală profesională, fără experiență în domeniu;
 • 1 post de muncitor calificat in cresterea animalelor – studii generale și calificare/școală profesională, fără experiență în domeniu;
 • 1 post de muncitor calificat – exploatare utilaje –  studii generale și calificare/școală profesională, minim 3 ani de experiență în domeniu;
 • 1 post de muncitor calificat în construcții – studii generale și calificare/școală profesională, minim 3 ani de experiență în domeniu;
 • 1 post de muncitor necalificat în culturi vegetale – școală generală, fără experiență;
 • 6 posturi de muncitori necalificați în zootehnie – școală generală, fără experiență;
 • 1 post de muncitor necalificat – manipulant marfă – școală generală, fără experiență;
 • 1 post de paznic- studii liceale cu diplomă de bacalaureat.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

– 17.11.2021, ora 9.00 – proba scrisă

– 17.11.2021, ora 12.00 – interviu/probă practică.

Mai multe informații cu privire la continutul dosarului de inscriere, bibliografia, calendarul de desfasurare a concursului, termene de depunere contestatii si afisare de rezultate se pot obține de la d-na Balla Liliana Mihaela- economist la Comp. Resurse umane,salarizare, la sediul instituției, de pe site-ul scdaturda.ro și la telefoanele 0264 / 311680 (1).

Termenul limită de depunere a dosarelor este 09.11.2021 ora 15.00 la sediul instituției -Comp.Resurse umane,salarizare.

                                                                                           DIRECTOR,                                                                           DR.ING. TRITEAN NICOLAE