SCDA Turda organizează concurs la sediul instituției în data de 14.10.2021 la ora 10.00 pentru ocuparea unor funcții contractuale vacante

Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Turda organizează concurs la sediul instituției în data de 14.10.2021 la ora 10.00 pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante după cum urmează:

  • 2 posturi de Cercetători ştiinţifici gr.II  în specialitatea ameliorare cereale păioase ;
  • 1 post de Cercetător ştiinţific gr.II  în specialitatea ameliorare porumb ;
  • 1 post de Cercetător ştiinţific gr.II  în specialitatea tehnologii.

Condiţiile de participare la concurs sunt  prevăzute în Regulamentul ASAS nr. 3343/2012 privind acordarea gradelor ştiinţifice, art.16 alin.1și 2.

Calendarul de desfășurare a concursului:

  • 14.10.2021, ora 10.00 – analiza dosarului de înscriere la concurs și a mapei de lucrări; ora 13.00 – interviul cu comisia de concurs.

Termenul limită de depunere a dosarelor este 12.10.2021 ora 15.00 la sediul instituției – Comp.Resurse umane,salarizare.

Mai multe informații se pot obține de la dna Balla Liliana Mihaela – economist la Comp. Resurse umane,salarizare, la sediul instituției, de pe site-ul scdaturda.ro și la telefoanele 0264 / 311680 (1).

                                                                                        DIRECTOR,

                                                                           DR.ING. TRITEAN NICOLAE