Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Turda organizează concurs la sediul instituției în data de 23.08.2018 la ora 9 pentru ocuparea următoarelor posturi:

Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Turda organizează concurs la sediul instituției în data de 23.08.2018 la ora 9 pentru ocuparea următoarelor posturi:

  1. PROIECT PN III NR.28 PCCDI / 2018 TASS-MIM:

             – 2 posturi de doctoranzi în specialitatea agronomie;

            – 1 post de asistent cercetare în specialitatea agronomie;

  1. PROIECT PN III NR.2 PCCDI / 2018 SWEETCONOMY:

 3 posturi de asistenți cercetare în specialitatea agronomie;

  1. C.D.A. Turda:

                         – 1 post de asistent de cercetare în specialitatea zootehnie;

                        – 1 post de economist – studii superioare de specialitate și cunoștințe de operare PC.

            Condiţii minime:

– pentru posturile de doctoranzi  și asistenți de cercetare de pe proiecte – studii superioare de specialitate și minim 1 an lucrat în cercetare agricolă;

– pentru postul de asistent de cercetare din cadrul unității– studii superioare de specialitate și minim 1 an lucrat în cercetare zootehnică.

          Încadrările pe post se fac cu contract pe durată determinată pe perioada derulării proiectelor, respectiv 12 luni pentru postul de asistent de cercetare zootehnică.

Cererile de înscriere și CV-urile se pot trimite la nr. de fax 0264-311792 , la adresa de    e-mail office@scdaturda.ro sau la sediul instituției.

Informaţii privind întocmirea dosarului şi bibliografia, se pot obţine la sediul instituției și la telefoanele 0264 / 311680 (1) Comp. Resurse Umane.

Termenul limită de înscriere este 20.08.2018.

 

                                                                                           DIRECTOR,

                                                                           DR.ING. TRITEAN NICOLAE