Revista Agricultura Transilvana nr.29 – Septembrie 2018

Revista Agricultura Transilvana nr.29 – Septembrie 2018

Cuprins

CUVȂNT INAINTE

Dr.ing.Nicolae TRITEAN-Directorul SCDA Turda

EVENIMENTE LA SCDA TURDA:,,ZIUA GRÂULUI, A PÂINII ŞI FERTILIZĂRII CULTURILOR’’; ,,PLATFORMA DONAU SOIA’’

Dr. ing. Felicia MUREŞANU-Secretar Ştiinţific SCDA Turda

EVOLUŢIA TEMPERATURILOR ŞI PRECIPITAŢIILOR ÎNREGISTRATE LA TURDA ÎN PRIMELE ŞAPTE LUNI ALE ANULUI 2018

Dr. ing. Alina ŞIMON

ȊNCOLŢIREA BOABELOR ȊN SPIC ŞI INFLUENŢA ACESTEIA ASUPRA CALITĂŢII RECOLTEI LA GRÂUL DE TOAMNĂ

Dr. ing. Rozalia KADAR

CERCETĂRI PRIVIND PERFECŢIONAREA ŞI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE LUCRĂRI CONSERVATIVE ALE SOLULUI LA CULTURA DE GRȂU, SPECIFIC CONDIŢIILOR PEDO-CLIMATICE DIN ZONA TURDA

Dr.ing. Felicia CHEŢAN, dr.ing.Cornel CHEŢAN

PERSPECTIVE ALE CULTURII ORZULUI ȘI ORZOAICEI DE TOAMNĂ ÎN TRANSILVANIA

Dr. Ing.Florin RUSSU, drd.Ioana PORUMB, drd.Emanuela FILIP, dr.Liliana VASILESCU, drd.Ancuța BOANTĂ

SOIUL TIMPURIU DE SOIA FELICIA TD

Dr. ing. Camelia URDĂ, dr. ing. Raluca REZI,  dr. ing. Eugen MUREŞANU

CULTURA DE SOIA ÎN ANUL AGRICOL 2018

Dr. ing. Camelia URDĂ, dr. ing. Alina ŞIMON,  dr. ing. Eugen MUREŞANU

CULTURA DE SOIA- VALOAREA ALIMENTARĂ, FURAJERĂ ŞI AGROTEHNICĂ

Ing. Vasile OLTEAN

RECOLTAREA SOIEI, REGLAJELE COMBINELOR ÎN VEDEREA DIMINUĂRI PIERDERILOR

Drd. ing. Alin Popa

CREAŢII  NOI  DE PORUMB  DE LA SCDA TURDA

Dr. ing. Ana Copândean , dr. ing. Voichiţa Haş, drd. ing. Andrei Varga

INFLUENŢA FERTILIZĂRII MINERALE LA PORUMB ÎN EXPERIENŢELE DE LUNGĂ DURATĂ DE LA S.C.D.A. TURDA

Dr.ing. Valeria DEAC, dr.ing.Felicia CHEŢAN

PORUMBUL ZAHARAT – STABILITATEA UNOR ÎNSUŞIRI CANTITATIVE ALE ŞTIULETELUI

Drd. Luana PǍCURAR, dr. Voichiţa HAṢ, dr.Edward MUNTEANU, dr. Florin RUSSU

PRINCIPALII AGENȚI PATOGENI PURTAȚI DE SĂMÂNȚĂ ȘI CIUPERCI SAPROFITE LA PORUMB

Dr. ing Loredana SUCIU, drd. ing Laura ȘOPTREAN

DEPOZITAREA CEREALELOR, COMBATERE DǍUNǍTORI

Drd. Ing. Gavrilă Borza

Metale grele În plante de culturã
Dr.ing.Edward MUNTEAN, dr.ing.Nicoleta MUNTEAN, dr.ing.Marcel DUDA