Revista Agricultura Transilvana nr.30 – Martie 2019

Revista Agricultura Transilvana nr.30 – Martie 2019

CUPRINS

CUVȂNT INAINTE

Dr.ing.TRITEAN Nicolae – Directorul SCDA Turda

CARACTERIZAREA CLIMATICĂ A ANULUI 2018 ṢI INFLUENŢA ACESTUIA ASUPRA PRODUCŢIEI LA PRINCIPALELE CULTURI AGRICOLE

Dr.ing. Alina ŞIMON, dr.ing. Felicia CHEŢAN

GRȂUL ”UMBLǍTOR” O ALTERNATIVǍ ÎN CONDIŢIILE SCHIMBǍRILOR CLIMATICE

Drd.ing.Diana HIRIŞCĂU, dr.ing.Rozalia KADAR, drd.ing. Adina VARADI, dr.ing.Ionuţ RACZ, dr.ing.Adrian CECLAN

APRECIEREA TOLERANȚEI LA SECETĂ PRIN METODA INDUSĂ LA UNELE CULTIVARE AUTOHTONE ȘI STRĂINE DE ORZOAICĂ DE PRIMĂVARĂ

 Drd. ing. FILIP Emanuela, dr. ing. PORUMB Ioana, dr. ing. RUSSU Florin, 

 drd. ing. BOANTA Ancuța,  drd. ing. NĂSTASE Sorina

RECONSIDERAREA ORZULUI ÎN ALIMENTAȚIA UMANĂ SUB ASPECTUL CONȚINUTULUI DE FIBRE DIGESIBILE

Dr. ing. PORUMB Ioana, drd. ing. FILIP Emanuela, dr. ing. RUSSU Florin,

drd. ing. BOANTA Ancuța,  drd. ing. NĂSTASE Sorina

CERCETĂRI PRIVIND INFLUENŢA UNOR ELEMENTE DE TEHNOLOGIE ASUPRA PRODUCŢIEI ṢI INDICILOR CALITATIVI LA GRȂUL DE TOAMNǍ

Dr. ing. Felicia CHEȚAN, dr.ing.Cornel CHEȚAN, dr.ing. Valeria DEAC,

dr.ing. Marius BĂRDAŞ,  drd. ing Alin POPA, drd. ing Vasile OLTEAN

CERCETĂRI PRIVIND EFICACITATEA TRATAMENTELOR CU ERBICIDE LA CULTURA GRÂULUI ÎN CÂMPIA TRANSILVANIEI

Dr. ing. Marius BĂRDAŞ, dr. ing. Felicia CHEȚAN, dr. ing. Alina ŞIMON,

 dr.ing. Valeria DEAC. drd. ing Alin POPA

Previziunile anului 2019 privind atacul dăunătorilor grâului şi

recomandări pentru managementul lor integrat

Dr. biolog Dana Malschi, drd. ing.Ana Maria Vălean, dr. ing. Laura Şopterean,

dr. ing.Cornel Cheţan

PRINCIPALII PATOGENI TRANSMISIBILI PRIN SĂMÂNȚĂ LA CEREALELE PǍIOASE ṢI PRǍṢITOARE IN PRIMǍVARA ANULUI 2019

Dr. ing. Loredana SUCIU, dr.ing. Laura ȘOPTEREAN

Ramularia collo-cygni – AGENTUL PATOGEN TOT MAI PREZENT ÎN CULTURILE DE ORZ

Dr.ing. Laura Șopterean, dr. ing. Loredana Suciu, drd. ing. Ana-Maria Vălean,

drd. Sonia Boțoman

ASPECTE PRACTICE ALE UTILIZǍRII RETARDANŢILOR LA CULTURA GRȂULUI DE TOAMNǍ

Drd.ing.Adina VARADI

SOIURI DE SOIA AFLATE ÎN PROCESUL DE PRODUCERE DE SĂMÂNŢĂ LA SCDA TURDA

 Ing. NEGREA Adrian, dr. ing. REZI Raluca-Dana, dr. ing. URDĂ Anca-Camelia,

 dr. ing. MUREŞANU Eugen

COMPORTAREA SOIURILOR DE SOIA CREATE LA SCDA TURDA ÎN CONDIŢIILE ANULUI 2018

 Dr. ing. URDĂ Anca-Camelia, dr. ing. REZI Raluca-Dana, ing. NEGREA Adrian,

dr. ing. MUREŞANU Eugen

LUCRĂRILE DE PREGĂTIRE A PATULUI GERMINATIV ŞI SEMĂNATUL LA CULTURA DE SOIA

Drd. ing Alin POPA, dr. ing. Felicia CHEȚAN, dr.ing. Marius BĂRDAŞ,

drd.ing. Valeria DEAC, drd. ing Vasile OLTEAN.

INFLUENŢA SISTEMELOR DE LUCRARE A SOLULUI ȘI A RESTURILOR VEGETALE ASUPRA APARIȚIEI BOLILOR LA CULTURA DE SOIA

Drd. ing Vasile OLTEAN, dr. ing. Felicia CHEȚAN, dr.ing. Marius BĂRDAŞ,

drd.ing. Valeria DEAC, drd. ing Alin POPA.

CE RECOMANDĂM: SOIA, FERTILIZATĂ SAU NEFERTILIZATĂ?

Drd. ing. Vasilena GHEORGHIEȘ, dr.ing. Camelia URDǍ

HIBRIZI DE PORUMB RECOMANDAȚI A SE CULTIVA ÎN ANUL 2019

Drd. ing. VARGA Andrei, dr.ing. HAȘ Voichița, dr. ing. COPÂNDEAN Ana,

drd.ing. CĂLUGĂR Roxana, dr. ing. VANA Carmen

TIPURI ŞI COMBINAŢII DE ERBICIDE FOLOSITE ÎN COMBATEREA BURUIENILOR LA CULTURA PORUMBULUI

Dr. ing. Cornel CHEȚAN, dr. ing. Felicia CHEȚAN

INFLUENŢA FERTILIZĂRII ORGANO-MINERALE LA CULTURA PORUMBULUI ÎN VEDEREA OBŢINERII UNOR PRODUCŢII SUPERIOARE CANTITATIV ŞI CALITATIV

Dr.ing. Valeria DEAC, dr. ing. Felicia CHEȚAN, dr.ing. Marius BĂRDAŞ, drd. ing Alin POPA, drd. ing Vasile OLTEAN.

COMPORTAREA  UNOR  HIBRIZI  DE  PORUMB  ZAHARAT  ÎN  PRIVINȚA CONȚINUTULUI  DE CAROTENOIDE

Drd.ing. Luana PĂCURAR,  prof. dr. Edward MUNTEAN,  dr. ing. Florin RUSSU, 

dr.ing. Voichița  HAȘ

TRATAMENTE RECOMANDATE PENTRU COMBATEREA DĂUNĂTORILOR LA MAZĂRE ṢI FASOLE

Drd. Ing. Gavrilă Borza