Proiectul DONAU SOIA: Lot demonstrativ – CULTURA DE SOIA

LOT DEMONSTRATIV – CULTURA DE SOIA

Proiectul: DONAU SOIA

La Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă TURDA, a avut loc în data de 6 şi 7 august 2014,Intâlnirea privind Lotul demonstrativ privind cultura de soia, din cadrul Proiectului DONAU SOIA.

Asociaţia DONAU SOIA, fondată în anul 2012, are peste 125 membrii din 12 ţări.Obiectivul de bază este creşterea suprafeţelor de soia nemodificată genetic în spaţiul dunărean; scopul fiind asigurarea necesarului european de proteină vegetală provenită din soia nemodificată genetic, precum şi eliminarea importurilor masive pe care Europa le face de pe alte continente,îndeosebi din America de Sud.

La nivel European,asociaţia DONAU SOIA a organizat loturi demonstrative în 6 ţări:România–la SCDA Turda şi Agrichim Feteşti, în Serbia, Slovenia, Bosnia, Herţegovina, Austria,Cehia.

Tematica abordată în lotul demonstrativ de soia, s-a referit la:

-studiul unui sortiment de 22 soiuri de soia, dintre care 4 soiuri ale SCDA Turda(Onix,Felix,Cristina TD,Mălina TD), ale INCD Fundulea şi soiuri provenite din străinătate;

-epoci de semănat (3 epoci):semănat timpuriu(1 aprilie),perioada optimă(15 aprilie),semănat târziu(30 aprilie);

-distanţa între rânduri la semănat:12,5 cm,25 cm,50 cm;

-densitatea de boabe la semănat:45 ,60 şi 75 boabe germinabile/mp.;

-combaterea buruienilor:4 variante de erbicidare (preemergentă şi postemergentă).

După vizita în camp a lotului demonstrativ, s-a continuat cu prezentarea unor lucrări ştiinţifice privind împortanţa culturii de soia – plantă care asigură la un nivel calitativ şi cantitativ superior şi în acelaşi timp economic proteina necesară atât în alimentaţia umană,cât şi în furajarea animalelor;

-importanţa culturii de soia rezultă şi din însuşirea pe care această plantă o are de a fixa azotul atmosferic şi de al folosi în procesul de asimilaţie, datorită simbiozei dintre plantele de soia şi bacteriile de Rhizobium japonicum,ceea ce asigură 50% din azotul necesar creşterii şi dezvoltării plantelor,iar după recoltare în sol rămâne aprox.80-120kg azot, asigurând din start la cultura de grâu care urmează a fi semănată, un spor de 1000-1500 kg/ha.

Vezi aici arhiva foto a evenimentului.

                                          SECRETAR ŞTIINŢIFIC,

                                          Dr.Felicia MUREŞANU

                                      SCDA Turda