Prof.dr.Ioan HAŞ (30 ianuarie 1950 – 3 mai 2016) – UN OM PENTRU ETERNITATE – IN MEMORIAM

Colectivul de cercetători alături de toţi angajaţii Staţiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda deplânge, cu mare tristeţe şi regret nespus, trecerea în eternitate a prof.dr.Ioan HAŞ – directorul instituţiei menţionate.

Născut la 30.01.1950 în satul Tăut, comuna Bătar, jud.Bihor, a urmat Şcoala generală în comuna  natală, apoi liceul teoretic din Salonta. Işi continuă studiile la Facultatea de Agricultură a Institutului Agronomic ,,Dr.Petru Groza’’ din Cluj,1969-1974, absolvind-o ca şef de promoţie.

Imediat, începe activitatea profesională în calitate de inginer stagiar la SCDA Turda, la Ferma de producere de sămânță din verigi inițiale.Încă de la început, s-a conturat ca o personalitate marcantă cu înclinații deosebite pentru activitatea de cercetare, astfel încât, din 1977 a activat fără întrerupere în cadrul Laboratorului de genetică, ameliorare şi producere de sămânță la porumb, parcurgând toate treptele ştiințifice.

Dând dovadă de pasiune, perseverenţă, probitate ştiințifică, a urmat stagiul de doctoratură, la USAMV Cluj Napoca,obținând titlul de ,,Doctor în Agronomie” prin susținerea publică în anul 1992 a tezei cu titlul: ,, Cercetãri privind heterozisul la porumb, între forme parentale diferențiate morfologic”.

Remarcându-se prin calități manageriale deosebite, în perioada 1994-1998 a îndeplinit şi funcția de Inginer şef al SCDA Turda, iar din 1998 până în 2016 a deținut demnitatea de Director al Stațiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda.

Datorită pregătirii profesionale de excepție, din anul 1998 este cooptat ca profesor la USAMV Cluj la disciplina de Ameliorarea plantelor şi producere de sămânță, unde, începând din 2005 a deținut calitatea de conducător de doctorat.

Din anul 2002 a fost cooptat membru corespondent al ASAS iar din anul 2014 a devenit membru titular al Academiei de Ştiințe Agricole şi Silvice ,, Gh. Ionescu-Şişeşti” Bucureşti.

Prin contribuția sa nemijlocită, această perioadă poate fi definită ca o etapă în care SCDA Turda şi-a câştigat o adevărată identitate şi prestigiu în cercetarea agricolă din țară şi străinătate. Au fost creați noi hibrizi de porumb, soiuri de grâu, orz şi soia care ocupă suprafețe importante în zona colinară a României. Pe  lângă aceasta, Stațiunea s-a impus pe plan local, zonal, naţional şi chiar internaţional ca un autentic focar de răspândire a unor elemente de noutate tehnică şi economică caracteristice agriculturii de nivel European.

Este meritul Directorului IOAN HAŞ, că într-o perioadă în care cercetarea agricolă românească se confruntă cu dificultăți de ordin material fiind amenințată cu încetarea activități, la SCDA Turda s-a reuşit finalizarea lucrărilor din cadrul Proiectului ,, Extinderea şi modernizarea infrastructurii de cercetare” cu fonduri europene, astfel încât în prezent Stațiunea deține cea mai modernă bază materială în domeniul cercetării, comparabilă cu institute similare din străinătate. La aceasta, se adaugă preocuparea pentru asigurarea unui viitor pentru activitatea stațiunii prin atragerea tinerilor absolvenți spre activitatea de cercetare, cărora li s-au asigurat şi condiții de locuit prin amenajarea de apartamente şi garsoniere în incinta stațiunii.

Sintetizând activitatea Domniei Sale, aceasta s-a  concretizează în:

►crearea a unui număr de 35 de hibrizi de porumb cu bobul convenţional, zaharat şi bogat în aminoacizi esenţiali;

►conducător ştiinţific cu realizarea a 15 teze de doctorat, iar 7 fiind în derulare;

►director de proiect,responsabil ştiinţific, colaborator la peste 25 de proiecte de cercetare în competiţii naţionale şi colaborări ştiinţifice internaţionale;

►publicarea a peste 150 de lucrări ştiinţifice (18 cotate ISI), fiind coautor la tratate şi monografii.

Ca remarcabil cercetător, director, profesor,a contribuit la formarea unor valoroşi urmaşi ai idealurilor în care a crezut cu devotament şi pasiune;înainte de toate a fost UN OM DEOSEBIT;un OM CU ADEVĂRAT BUN, pentru că el a preferat să fie iubit chiar dacă ar fi putut fi temut.

A fost pentru toţi cei care l-au cunoscut un exemplu de rigurozitate ştiinţifică, exactitate în realizarea experimentărilor, probitate ştiinţifică; amintirea lui, priceperea, seriozitatea, cinstea, cumpătarea, firea prietenoasă, jovialitatea, vor rămâne nepieritoare în sufletul nostru.

Pentru toţi cei care l-am cunoscut şi am lucrat cu dânsul, plecarea sa spre zări mai bune, constituie o mare pierdere, lăsând un gol în sufletele noastre şi în galeria oamenilor de seamă ai Staţiunii şi ai cercetării agricole din România.

 

Dumnezeu să-l odihnească !

 

Dr.ing.Felicia MUREŞANU

Secretar Stiinţific

SCDA TURDA