Dumbrava

Partcicularitati esentiale

-soi rezistent la iernare, rezistenţă foarte buna la cadere;

-tolerant la fuzarioză;

-capacitatea de înfrăţire bună 2.5 fraţi/plantă;

-spicul aristat alb;MB 45-50 g;

calitatea de morărit şi panificaţie bună, conţinutul de gluten umed poate ajunge la 32.5%;

perioada de vegetaţie: 270-280 zile, înspică în zona centrală şi de nord 26 mai-2 iunie;

-producţie între 5600-10820 kg/ha.

Zone de favorabilitate

Zona centrala si zona de nord a tarii.