Andrada

Particularitati esentiale

-soi intensiv, rezistent la iernare, rezistenţă foarte  bună la cădere, rezistenţă bună la încolţirea boabelor în spic;spicul aristat roşu;

-bobul mare, oval, roşu;

-MMB 46-50 g;

-capacitatea de înfrăţire mijlocie 1.5-2 fraţi/plantă;

-conţinutul de proteină  de 12.73 %, gluten de o calitate deosebită indicat de valoarea  indicelui glutenic;

-producţie medie între 7100-9300 kg/ha

Zone de favorabilitate

-Zona centrală şi de nord a ţării.