Concurs la sediul instituției – Turda, str.Agriculturii nr.27, jud. Cluj, în data de 20 aprilie 2022, ora 9.00, pentru ocuparea a 15 posturi temporar vacante

Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Turda organizează concurs la sediul instituției – Turda, str.Agriculturii nr.27, jud. Cluj, în data de 20 aprilie 2022, ora 9.00, pentru ocuparea a 15 posturi temporar vacante,  pe o perioadă determinată de 12 luni, conform H.G.nr.286/2011, modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014, după cum urmează:

 • 1 post de auditor intern public  – Compartiment Audit și Control intern

Condiții specifice: – studii  economice superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, vechime în specialitatea studiilor – minim 5 ani; experiență ca auditor – minim 2 ani;

 • 1 post de mecanic agricol– studii generale și calificare/școală profesională, minim 1 an de experiență în domeniu;
 • 2 posturi de muncitori calificați în culturi vegetale – studii generale și calificare/școală profesională, fără experiență în domeniu;
 • 1 post de muncitor calificat în zootehnie – studii generale și calificare/școală profesională, fără experiență în domeniu;
 • 1 post de electrician – studii generale și calificare/școală profesională, minim 1 an de experiență în domeniu;
 • 1 post de mecanic utilaj – studii generale și calificare/școală profesională, minim 1 an de experiență în domeniu;
 • 1 post de muncitor calificat în construcții – studii generale și calificare/școală profesională, minim 1 an de experiență în domeniu;
 • 1 post de electromecanic – studii generale și calificare/școală profesională, minim 1 an de experiență în domeniu;
 • 1 post de muncitor necalificat în culturi vegetale – școală generală, fără experiență;
 • 3 posturi de muncitori necalificați în zootehnie – școală generală, fără experiență;
 • 2 posturi de muncitori necalificati – manipulanti marfă – școală generală, fără experiență;

Calendarul de desfăşurare a concursului:

– 20.04.2022, ora 9.00 – proba scrisă pentru auditor intern;

– 20.04.2022, ora 10.00 – proba scrisă pentru muncitori;

– 20.04.2022, ora 11.00 – interviu pentru auditor;

– 20.04.2022, ora 12.00 – interviu pentru muncitori, ora 14.00 – probă practică (dacă e cazul) pentru muncitori.

Informații suplimentare cu privire la bibliografie, conținut dosar, calendar de desfășurare concurs, etc se pot obține de la d-na Balla Liliana Mihaela – economist la Comp. Resurse umane, salarizare, la sediul instituției, de pe site-ul scdaturda.ro și la telefoanele 0264 / 311680 (1).

Termenul limită de depunere a dosarelor este 11.04.2022 ora 15.00 la sediul instituției -Comp.Resurse umane, salarizare.

DIRECTOR,

DR.ING. TRITEAN NICOLAE