Calendar de desfasurare a concursului din data de 28.10.2020, afisare rezultate si termene de depunere a contestatiilor

CALENDAR DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI DIN DATA DE 28.10.2020

AFIȘARE REZULTATE ȘI TERMEN DE DEPUNERE A CONTESTAȚIILOR

Calendarul de desfăşurare a concursului pentru cercetător științific (C.S.):

 Probă eliminatorie la limbă engleză : – 28.10.2020 ora 9:00 –  proba scrisă; ora 9:30 – proba orală;

 Proba scrisă     – 28.10.2020 – ora 10.00;

 Interviu  – 28.10.2020 ora 13.00 sau la o dată stabilită după afișarea rezultatelor la proba scrisă.

Calendarul de desfăşurare a concursului pentru cercetător științific gr. III (C.S.III):

Analiza și evaluarea dosarelor     – 28.10.2020 – ora 10.00;

Interviu  – 28.10.2020 ora 13.00 sau la o dată stabilită după afișarea rezultatelor în urma analizei dosarelor.

   Afisare rezultate şi termen de depunere a contestaţiilor:

  • afişarea rezultatelor obţinute la fiecare probă de concurs se va face până  în data de 02.11.2020 (inclusiv) la sediu şi pe site-ul unităţii.
  • contestaţiile in ceea ce priveşte proba scrisa,analiza dosarelor, respectiv interviul   se pot depune pâna cel târziu în data de 09.11.2020 (inclusiv)
  • rezultatele finale ale concusului se vor afişa  până în data de 16.11.2020