Anunt concurs 25.09.2020

Nr.  1502  din 25.09.2020

ANUNȚ

Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Turda organizează concurs la sediul instituției în data de 28.10.2018 la ora 9.00 pentru ocuparea următoarelor posturi:

            – 1 post de cercetator științific gr. III în specialitatea de ameliorare cereale păioase;

            – 2 posturi de cercetatori științifici gr. III în specialitatea de ameliorare porumb;

            – 1 post de cercetator științific gr. III în specialitatea de ameliorare soia;

            – 1 posturi de cercetatori științifici gr. III în specialitatea protecția plantelor;

            – 1 post de cercetator științific gr. III în specialitatea tehnologii.

            – 1 post de cercetator științific  în specialitatea de ameliorare cereale păioase;

            Conditiile minime pentru C.S.gr III:

–  6 ani vechime in cercetare stiintifica sau 4 ani daca are titlul de doctor,

– 10 ani pentru cei care provin din afara cercetării științifice și a învatamantului superior sau 8 ani pentru cei care detin titlu de doctor.

        Conditiile minime pentru C.S.:

–  2 ani vechime in cercetare stiintifica de specialitate sau 4 ani în alte activități agricole,

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune la sediul unitații SCDA Turda (Comp. Resurse umane ) dosarul personal compus din documentele prevazute in Regulamentul de concurs al  ASAS București..

Informaţii privind întocmirea dosarului, Regulamentul de concurs al ASAS , bibliografia, calendarul de desfășurare al concursului, afișarea rezultatelor și termenul de depunere a contestațiilor se pot obţine de pe site-ul unității, la sediul instituției și la telefoanele 0264 / 311680 (1) Comp. Resurse Umane.

Termenul limită de înscriere este 23.10.2020 ora 15.00.

                                                                                           DIRECTOR,

                                                                           DR.ING. TRITEAN NICOLAE