Anunt privind soluționarea contestațiilor privind proba de selecție a dosarelor la concursul organizat în data de 17.11.2021

În urma  contestației  înregistrată sub nr. 1749 din data de 12.11.2021 la Registratura Stațiunii de Cercetare –Dezvoltare Agricolă Turda la proba de selectie a dosarelor, Comisia de soluţionare a contestaţiilor privind ocuparea postului vacant de inginer ecolog al Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda a analizat dosarul cu nr 1709/08.11.2021 și a decis conform proces verbal nr. 1753/12.11.2021:

DOSARUL Nr. 1709/08.11.2021REZULTATUL CONTESTAȚIEIRESPINS

                                                                        Președinte Comisia de soluţionare a contestaţiilor:                                                                Dr.ing.Kadar Rozalia – cercetător științific gr.I la  S.C.D.A. Turda