Anunt examen promovare 11.06.2020

ANUNȚ

 În conformitate cu H.G. nr 286/2011 art 41^1,Legea-cadru nr 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,art.31,Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Turda organizează examen de promovare in grad/treaptă superior/superioara de salarizare pentru persoana nominalizată mai jos, in data de 26.06.2019 ora 9.00 la sediul instituției.

Nr. crt Nume prenume Functia actuala Functia de promovare Bibliografia(Tematica)
1. Reif Cristian Francisc Inginer agronom debutant Inginer agronom II Anexa I

            Examenul de promovare în grad superior va consta intr-o probă scrisă.

            Afișare rezultate în data de : 26.06.2020

            Termen depunere contestații : 29.06.2020

            Afișare rezultate contestații : 30.06.2020

            Afișare rezultate finale : 30.06.2020

Informaţii privind întocmirea dosarului şi bibliografia, se pot obţine la sediul instituției ,pe site-ul unitații  și la  telefoanele 0264 / 311680 (1) Comp. Resurse Umane.

Termenul limită de depunere a dosarului este 23.06.2020.

                                                                                           DIRECTOR,

                                                                           DR.ING. TRITEAN NICOLAE