Agricultura Transilvana nr.18 – Februarie 2013

CUPRINS

Cuvânt înainte : Agricultura si protectia mediului
Prof.dr.Ioan HAS

Caracterizarea anului 2012 la Turda din punct de vedere  climatic
Ing. Mircea IGNEA

Monitorizarea regimului termic si hidric al solurilor din câmpia Transilvaniei
Prof. dr. Teodor RUSU  USAMV Cluj Napoca

Grâul de primãvarã o alternativã pentru productie în Transilvania
Drd.ing. Ionut RACZ

Importanþa materialului de semãnat si a semãnatului în reusita culturilor de orzoaicã.
Drd.ing. Florin RUSSU

Tehnologia de culturã a ovãzului de primãvarã în România
Dr. ing. Rozalia KADAR

Realizarea corectã a semãnatului în primãvarã, condiþie esentialã pentru o culturã reusitã.
Drd. ing. Cornel CHETAN

Soiuri noi de soia- CRISTINA TD, MÃLINA TD
Dr. ing. Eugen MURESANU, drd.ing. Raluca REZI

Sãmânta hibridã  o verigã obligatorie în tehnologia porumbului
Prof. Dr.Ioan HAS, dr. ing.Voichita HAS

Unele particularitãti tehnologice ale producerii de sãmântã la hibrizii de porumb înregistrati
Dr. Ana COPÂNDEAN

Sfredelitorul porumbului(Ostrinia nubilalis Hbn.) un dãunãtor vechi, dar de mare actualitate pentru culturile de porumb
Drd.ing. Adina IVAS, dr.ing. FeliciaMURESANU, dr.ing.Voichita HAS, dr.ing. Ana COPÂNDEAN

Dãunãtorii grâului – rezerva biologicã si prognoza atacului pentru primavara anului 2013
Dr.biolog Dana MALSCHI, drd.ing. Adina Daniela IVAS, drd.ing.Nicolae TRITEAN, drd.ing.Cornel CHETAN

Combaterea buruienilor din culturile agricole la SCDA TURDA.
Drd.ing. Felicia CHETAN

Influenta fertilizãrii cu azot si fosfor  asupra productiei de grâu de toamnã la SCDA TURDA
Drd. ing. Valeria DEAC

Lucrãri în cultura cartofului, primãvara de la plantare la rãsãrire
Prof dr. Gavrilã MORAR, dr.ing. Cristina MOLDOVAN USAMV Cluj Napoca

Studiul spatiului optim de nutritie la specia Echinacea pallida Nutt. in vederea introducerii în culturã.
Conf.dr.Dan VÂRBAN,prof.dr. Marcel DUDA, dr.ing. Rodica VÂRBAN USAMV Cluj-Napoca

Rezultate privind producerea de sãmântã la cânepã (Cannabis sativa L.) în condiþiile de la Jucu, Cj
Drd.ing.Adriana Iuliana DAN, prof.dr.M. Marcel DUDA, conf.dr.Dan I. VÂRBAN, dr.ing.Cristina MOLDOVANU
SAMV Cluj-Napoca