SCDA vinde prin licitaţie publică tractoare, maşini şi utilaje agricole

Obiectul licitatiei

Utilajele ce fac obiectul licitaţiei au fost  aprobate prin hotărârea consiliului de administraţie nr. 116 din data de 17.12.2018. Preţurile de pornire sunt următoarele :

 1. Tractor U650                                                             buc         1                             12.000 lei
 2. Buncare depozit 15 to pt.cereale                            buc         2                            1.000 lei/buc
 3. Autoturism ARO                                                       buc          1                              2.500 lei
 4. Plug PP3-30                                                               buc          2                            1.000 lei/buc
 5. Semanatoare SPC                                                      buc         1                              3.500 lei
 6. Remorca cisterna RCU – 4000 lt                             buc          1                           2.000 lei 

Preţurile includ TVA.

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de strigare al utilajului şi se achită în momentul licitaţiei.

Alte prevederi

 1. Licitaţia va avea loc prin strigare fără ofertă scrisă.
 2. Pasul de strigare va fi de 100 lei pentru utilaje si echipamente si de 10 lei pentru lemne de foc.
 3. Evaluarea ofertelor se face prin compararea preţului oferit de fiecare participant, câştigătorul licitaţiei fiind acela care oferă preţul cel mai mare.
 4. Revocarea ofertei după adjudecarea licitaţiei atrage după sine pierderea garanţiei de participare la licitaţie. După adjudecarea licitaţiei, garanţia de participare se restituie ofertanţilor care nu au câştigat licitaţia.
 5. Cheltuielile referitoare la încheierea contractului de vânzare se suportă de cumpărător.
 6. Licitaţia se va ţine în ziua de 01.02.2019 la orele 1000 şi se va repeta săptămânal în zilele de vineri orele 1000, până la lichidarea utilajelor disponibile .

Dispoziţii finale

Modificarea conţinutului documentaţiei de licitaţie după ridicarea acestuia poate fi făcută de organizator şi se va comunica în timp util solicitanţilor. Detalii suplimentare pot fi obtinute, zilnic, L-V, 07.00-15.30 la nr.tel.+40264311680(1) sau fax:+40264311792.

DIRECTOR,                                                CONTABIL ŞEF,

Dr.ing. Nicolae TRITEAN                     Ec. Elena Şerbănescu